Borgere & pårørende

  Klik på ikon.

›› Guldborgsund Handicap kan vise vej til mange forskellige foreninger og fritidsaktiviteter. Læs mere nedenfor eller vælg et emne i menupunkterne til højre.

›› Læs nyheder i nyhedsoversigten nedenfor

›› Vil du vide mere om Guldborgsund Handicaps tilbud og ydelser, kan du læse mere under “Vores tilbud” eller kontakte en gruppeleder.


 

Nyhedsbrev til borgere og pårørende

Guldborgsund Handicap har oprettet et nyhedsbrev med information til borgere og pårørende. Brevet udsendes ikke regelmæssigt, men sendes ud i de tilfælde, der er ny, relevant information. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du tilmelde dig her.

 

 

NYT OM COVID19-SITUATIONEN I GULDBORGSUND HANDICAP

Læs om de beslutninger der tages som følge af COVID-19-situationen med betydning for borgere og pårørende i Guldborgsund Handicap.

Begyndende genåbning af Guldborgsund Handicap

Ligesom resten af Danmark, er vi også i Guldborgsund Handicap i gang med en kontrolleret åbning/normalisering af vores tilbud.

Vi har i går den 25/5-20 startet på en normalisering af vores § 85-støtte, idet der igen vil blive gennemført hjemmebesøg til erstatning for tryghedsopkald. Dette vil ske gradvis.

Derudover er den beskyttede beskæftigelse genåbnet og alle borgere er blevet orienteret på forhånd.

A-huset på Københavnsvej har været lukket siden den generelle nedlukning af Danmark.

Siden 4/5-20 har borgerne på vores botilbud i stedet for modtaget aktivitet i deres botilbud. Der har i perioden dog ikke været et aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere og borgere, der får bostøtte. Det ændrer vi på nu.

Fra i morgen den 27/5-20 genåbner A-huset på Københavnsvej for disse borgere, der ikke p.t. har et aktivitetstilbud. Borgere på vores botilbud, der er tilknyttet A-huset, vil indtil videre fortsat få deres aktivitet i botilbuddet.

Vi arbejder dog hårdt videre på en afklaring af, hvornår borgerne på vores botilbud også kan vende tilbage til A-huset.

Vi vil informerer herom, når der er nyt.

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen, Leder Guldborgsund Handicap


Lempelse af besøgsforbud på botilbud

19. maj 2020

Der er udstedt bekendtgørelse om lempelse af besøgsforbud, som bl.a. betyder, at nære pårørende nu kan besøge borgerne på Guldborgsund Handicaps botilbud.

De nye regler træder i kraft onsdag den 20/5-20.

Lovændringen er kommet som en konsekvens af et øget krav generelt i samfundet, hvor der ønskes genåbning mange steder. Vi lægger stor vægt på, at der skal være tale om en kontrolleret åbning, der hverken kompromitterer borgernes, medarbejdernes eller jeres helbred.

Der vil gælde følgende retningslinjer for afvikling af besøgene:

Besøgsvenner

For hver borger skal der fastsættes max. 2 besøgsvenner. Det er kun disse to, der må besøge borgerne, og der må ikke ske udskiftning i dem. Besøgsvennerne skal udpeges i samarbejde mellem borgeren, de nære pårørende og os.

Ved nære pårørende forstås en person, borgeren er nært knyttet til, en ægtefælle eller en samlever, slægtninge i lige linje eller søskende, stedbørn og plejebørn.

Besøg

Besøg skal i udgangspunktet (hovedregel) afvikles på botilbuddets udearealer.  Besøg inde i borgerens lejlighed skal vi i videst muligt omfang undgås, og godkendelse vil kun kunne blive givet af botilbuddets gruppeleder.

Tilladelse til besøg inde i borgerens lejlighed vil blive administreret meget restriktivt. Dårligt vejr ved udebesøg giver således ikke mulighed for besøg inde i borgerens lejlighed.

Borgere, der med pårørende er på gåture m.v. væk fra botilbuddet er ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvorfor de kan fortsætte på vanlig vis.

Besøg på udearealer

I henhold til bekendtgørelsen skal vi tilrettelægge besøgene, og vi har lagt os fast på følgende retningslinjer:

  • Besøg på udearealer foretages på borgerens terrasse, men ikke på fællesterrasser (gældende for Parkvej, Nabohuset, Syrenvænget og Præstemarken).
  • Besøg på udearealer foretages ved bord-/bænkesættene på Bryggen.
  • Vi har ikke sat tidsbegrænsning hverken i ugentlig antal besøg eller længden af besøgene.
  • Der kan deltage op til to besøgsvenner i besøgene samtidig.
  • Der skal laves aftale forud besøget. Telefonnumre til teamsene fremgår nedenfor.
  • Ved besøg opfordres i til at overholde de almindelige sundhedsmæssige anbefalinger.

Kontaktoplysninger på teams’ene:

  Botilbuds-team Tlf.   Botilbuds-team Tlf.  
  Parkvej, team 1 2518 0982 Parkvej, team 2 2518 0983  
  Parkvej, team 3 2518 0284 Parkvej, team 4 2518 0285  
  Bryggen, team 5 2518 2348 Bryggen, team 6 2518 2349  
  Bryggen, team 7 2518 2347 Bryggen, team 8 2518 2346  
  Syrenvænget, team 5 2518 0526 Syrenvænget, team 6 2518 0546  
  Syrenvænget, team 7 2518  0499 Nabohuset 2518 0996  
  Præstemarken 2518 1002  

 Vi tænker, at vi med ovenstående retningslinjer får afbalanceret behovet for besøg med de sundhedsmæssige behov, og håber, at i tager godt imod dem.

Vel mødt.

Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen, Leder