Medarbejderrådet

  • Medarbejderrådet er sammensat af borgere, der alle arbejder i den beskyttede beskæftigelse.
  • Medarbejderrådet har til formål at være forum for dialog mellem borgerne, ledelsen og kommunen.
  • Medarbejderrådets opgave er at sikre størst mulig trivsel for borgerne i arbejdsfællesskaberne ved at repræsentere deres interesser og være deres talerør.
  • Medarbejderrådet skal informeres om kommunens tilsynsbesøg og have de skriftlige tilsynsrapporter forelagt til udtalelse. Det gælder også besøg foretaget af arbejdstilsynet.

 

Medarbejderrådets sammensætning

Formand: John Kofod, Gartneriet & de grønne områder på Saxenhøj.

Næstformand: Heidi Andersen, Køkken- & kantineområdet.

Hans Erik Petersen, Den økologiske besøgsgård.

Heidi Hansen, Pakke & montage på Hammerlodden.

Johnny Folmer, Snedkeriet Saxenhøj.

1 ledig plads, Smedeværkstedet københavnsvej 5.