Pårørenderådet

Om rådet

Pårørenderådet er et høringsorgan, der i princippet behandler alle områder på området for længerevarende botilbud (ABL §105/SEL §85).

Pårørenderådet er det forum, hvor ledelse og pårørende mødes og diskuterer og også undertiden finder løsninger på diverse problematikker. Det kan være alt fra småting til mere overordnede emner. Der er som udgangspunkt 4 møder årligt.

Pårørenderådet har udarbejdet en folder som kort informerer om sammensætningen af rådet, mødefrekvens, rådets opgaver, formål, høring, mv.

Om pårørenderådet

Se præsentation af medlemmer nedenfor.

 

Møder

Referat fra møde i Pårørenderådet 18 09 2019
Referat pårørenderådsmøde den 30.04.2019
Referat pårørenderådsmøde 29.01.2019

 

Samarbejde

Pårørenderådet har et godt og konstruktivt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Vi arbejder ud fra det synspunkt, at medarbejdere og ledelse har sammenfaldende interesser med de pårørende og borgerne: Når personalet har gode arbejdsforhold, har borgerne det også godt.

Pårørenderådet har sammen med Guldborgsund Handicap udarbejdet en folder om samarbejdet mellem borger. pårørende og medarbejdere. læs den her:

Politik for samarbejde mellem pårørende og medarbejdere JAN 2019