Pårørenderådet

Om rådet


Pårørenderådet er et høringsorgan, der i princippet behandler alle områder på området for længerevarende botilbud (ABL §105/SEL §85).

Pårørenderådet er det forum, hvor ledelse og pårørende mødes og diskuterer og også undertiden finder løsninger på diverse problematikker. Det kan være alt fra småting til mere overordnede emner. Der er som udgangspunkt 4 møder årligt.

Pårørenderådet har udarbejdet en folder som kort informerer om sammensætningen af rådet, mødefrekvens, rådets opgaver, formål, høring, mv.

Om pårørenderådet

Se præsentation af medlemmer nedenfor.

 

Møder


2020
Referat Pårørenderådet 11.06.20
Pårørenderådsmøde Referat 14 01 20

 

2019
Referat pårørenderådsmøde 7. oktober 2019
Referat pårørenderådsmøde 2. december 2019
Referat pårørenderådsmøde 18. september 2019
Referat pårørenderådsmøde 30. april 2019
Referat pårørenderådsmøde 29. januar 2019

 

Samarbejde


Pårørenderådet har et godt og konstruktivt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Vi arbejder ud fra det synspunkt, at medarbejdere og ledelse har sammenfaldende interesser med de pårørende og borgerne: Når personalet har gode arbejdsforhold, har borgerne det også godt.

Pårørenderådet har sammen med Guldborgsund Handicap udarbejdet en folder om samarbejdet mellem borger. pårørende og medarbejdere. læs den her:

Politik for samarbejde mellem pårørende og medarbejdere JAN 2019