Coronapas

Fra den 29. november er der indført skærpede krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. Reglerne gælder i første omgang frem til den 10. december. I Guldborg Handicap gælder det vores botilbud, den beskyttede beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbuddene.

Besøgende skal kunne vise et coronapas, når de kommer på besøg. Hvis en besøgende ikke kan fremvise coronapas, kan den pågældende bortvises. Der vil blive opsat opslag, så besøgende er orienteret.

Bemærk, at der er borgere, der er undtaget for coronapas:

 • Børn under 15 år
 • Personer, hvor det vurderes, at der er ganske særlige grunde til at undlade den pågældende fra krav om coronapas
 • Personer, der kan fremvise dokumentatation udstedt og underskrevet af borgerservice for at være undtaget for at få foretaget covid-19-test.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas skal vi opfordre til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgernes egen lejlighed ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet været gældende.

Hvis besøgende går ind af borgernes terassedør, der hvor det er muligt, er de således undtaget fra kravet om coronapas.

Kravet om coronapas vil ikke gælde for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted. Det samme gælder i forhold til myndighedspersoner, f.eks. myndighedspersoner, der kommer på tilsyn eller til et møde det pågældende sted. Det skyldes, at disse persongrupper i udgangspunktet ikke kan anses som besøgende hos beboerne det pågældende sted.

Krav om coronapas for medarbejdere er for nuværende ikke indført.

Jeg håber, at ovenstående besvarer mange af de spørgsmål, som der måtte være til det nye regelsæt, og ellers henvises til den nærmeste leder.

/Flemming Nielsen

30. november 2021

Ledelsesmæssig omorganisering pr. 1/10-2021

Vi har i øjeblikket 2 vakante gruppelederstillinger i Guldborgsund Handicap, og indtil vi får besat de to stillinger vil der være nogle midlertidige ændringer i ledelsesfordelingen.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen af de to lederstillinger, har vi i ledergruppen drøftet, hvordan vi fremover kan tilrettelægge den ledelsesmæssige organisering af Guldborgsund Handicap – til gavn for både medarbejdere, borgerne og løsningen af kerneopgaven.

Vi er nået frem til, at vi har brug for at gå over til en egentlig funktionsledelse. Det vil sige, at vi fremover får én leder for hvert tilbudsområde, og så vil det være op til ledergruppen at sikre en god tværgående tilgang til alle vores tilbud i Guldborgsund Handicap. Der er nemlig stadig brug for den helhedsorienterede ledelse, men det vil fremover være et fælles ansvar i ledergruppen frem for en opgave hos den enkelte leder i den daglige drift.

Det betyder, at vi skal gennemføre en rokade af de nuværende gruppeledere. Ændringerne træder i kraft fra 1. oktober 2021. Nogle vil få en ny leder, andre vil beholde deres nuværende leder. Se oversigten over ledergruppen og deres respektive områder nedenfor.

Vi har bestræbt os på at sikre, at de fleste områder hurtigst muligt kommer til at referere til den gruppeleder, som I også skal have på sigt. Nabohuset, Bryggen og Parkvej vil få en midlertidig gruppeleder, indtil de to vakante stillinger er besat.

For at sikre en hurtig overgang til den nye organisering har vi valgt at konstituere Katrine Pihl som leder af Bryggen. Katrine Pihl er ansat som pædagog og AMR i Nabohuset. Vi byder Katrine velkommen i ledergruppen, og vi er glade for, at hun vil påtage sig opgaven.

Ledergruppen består fra 1. oktober af:

 • Kurt Lejbølle
  • A-huset
  • Specialtilbuddet
  • Transporten
  • Fritidstilbud
  • Nabohuset (midlertidig)
 • Finn Mortensen
  • Alle § 85-teams
 • Sascha H. Hansen
  • Den beskyttede beskæftigelse
 • Linda J. Michelsen
  • Syrenvænget
 • Katrine Pihl (konstitueret)
  • Bryggen (midlertidig)
 • Flemming Nielsen
  • Administrationen
  • Parkvej (midlertidig)

Vi vil således skulle rekruttere 2 gruppeledere til at dække Parkvej, Nabohuset og Bryggen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at tage kontakt til Flemming Nielsen på fni@guldborgsund.dk eller 2518 0627.

Administrationen i Guldborgsund Handicap holder flyttedag

Til alle jer, der har kontakt med Guldborgsund Handicaps Administration på Stubbekøbingvej, kan vi fortælle, at administrationen onsdag i uge 21 – den 26. maj – flytter til Rønnehuset på Niels Hemmingsensvej 6.

Da der stadig mangler lidt malerarbejde, vil Kurt Lejbølle, Ulrik Christiansen og Sascha H. Hansen stadig være at finde på Stubbekøbingvej nogle dage endnu, men så snart lokalerne er klar, flytter de også med til Rønnehuset.

Der vil blive opsat en postkasse ved Rønnehuset, og telefonnumrene vil fortsat være de samme.

På vegne af ledelsen
/Gitte Richter From

Ophør af besøgsrestriktioner i Nabohuset pr. 26. maj 2021

Alle borgere i Nabohuset har fået 2. vaccine i dag den 11. maj, hvilket betyder, at de genoptager deres tilbud i A-huset på mandag den 17. maj og besøgsrestriktionerne ophører pr. 26. maj 2021.

Vi opfordrer dog alle til fortsat at respektere brug af værnemidler mm.

 

/Linda Jegård Michelsen

 1. maj 2021

Ophør af besøgsrestriktioner på Bryggen og i Syrenvænget

Vi har nu fået godkendelse til besøgsrestriktionerne må ophøre på Bryggen og Syrenvænget. Det betyder, at der må være

 • Besøg på Brygge fra onsdag den 21. april 2021 og
 • Besøg på Syrenvænget fra torsdag den 22. april 2021

Vi opfordrer fortsat til at respektere brug af værnemidler mm.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne i Nabobuset kan ophæves, vil vi lægge information ud her på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen

Flemming Nielsen

 1. april 2021

Ophør af besøgsrestriktioner på Parkvej pr. 15. april 2021

Alle borgere og medarbejdere på Parkvej er nu færdigvaccineret, hvilket betyder, at besøgsrestriktionerne på Parkvej ophæves pr. 15. april 2021.

Vi opfordrer dog alle til fortsat at respektere brug af værnemidler mm.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne på vores øvrige botilbud kan ophæves, vil vi lægge information ud her på hjemmesiden.

/Flemming Nielsen

Leder af Guldborgsund Handicap

 9. april 2021

 

                                                                                                                                                                                  

 

CORONA NYT – A-huset

Til botilbudsborgere.

 

I takt med at borgerne bliver vaccineret, vil der være mulighed for at kunne genoptage aktiviteterne i A-huset på Københavnsvej 5.

A-huset har i dag den 6. april taget imod botilbudsborgere fra Parkvej, fordi de er blevet vaccineret for 2. gang.

Botilbudsborgerne fra Bryggen og Syrenvænget forventes at kunne genoptage aktiviteterne i A-huset mandag den 12. april.

Botilbudsborgerne i Nabohuset modtager fortsat deres aktivitet i botilbuddet, idet vi endnu ikke kender sundhedsmyndighedernes plan for, hvornår de skal vaccineres.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne ophører, vil vi informere nærmere her på hjemmesiden.

Flemming Nielsen

6. april 2021

Corona Nyt

Hermed seneste nye i forhold til ændringer i vores tilbud.

Vi har fået godkendelse til følgende:

• Café Solstrålen genoptager aktiviteterne den 30. marts.
Der kommer særskilt information ud herom med bl.a. oplysning om tilmelding m.m.

• Besøgsgården/gårdbutikken kan igen få besøg udefra.

• A-huset tager igen imod borgere fra botilbuddene i takt med at 2. vaccination er givet.

 

/Flemming Nielsen

17. marts 2021

Corona Nyt

Vaccination af borgerne i vores botilbud er lige rundt om hjørnet, så vi er i gang med en større planlægning for at dette kan løbe af stablen både i forhold til de krav og forventninger, som vaccinationspersonalet fra Regionen har, men i allerhøjeste grad også tilrettelæggelse af den støtte, som medarbejder skal foretage for at borgerne får en god og tryg vaccination.

Nyt om hygiejne

Hygiejneorganisationen har i samråd med Sundhedsstyrelsen lavet nye restriktioner for, hvornår der skal bæres mundbind og visir, da der en stigende bekymring for at de nye COVID-19 mutationer vil smitte mere. Det betyder, at alle, der besøger boligerne på §105, fremover SKAL bære Type 2R mundbind – dermed er brug af visir derfor ikke længere en mulighed.

Venlig hilsen

Guldborgsund Handicap