Foranlediget af Regeringens beslutning om den videre fortsatte nedlukning af Danmark – indtil videre frem til 28. februar 2021 – følger her en status på, hvilke tiltag, der er iværksat i Guldborgsund Handicap:

 

Besøgsrestriktioner på botilbuddene (uændret)

Der er fortsat besøgsrestriktioner, som er fastsat ved lov. Der henvises herom til tidligere orientering.

 

Omlægning af støtten i A-huset (uændret)

Botilbudsborgerne får deres aktivitets- og samværstilbud i botilbuddene. Medarbejderne i A-huset er på nær nogle få fordelt på botilbuddene, hvor de nu har deres virke.

Nogle få af medarbejderne er stadig tilbage og holder A-huset åbent for § 85-borgerne og de få hjemmeboende.

Dermed opretholder vi et aktivitets- og samværstilbud til alle borgerne.

Dette tiltag er indtil videre godkendt til 28. februar 2021, hvor der vil blive foretaget en vurdering af, om det fortsætter i denne form.

 

Specialtilbuddet (nyt)

Specialtilbuddet på Saxenhøj har under den nuværende nedlukning været håndteret ligesom A-huset.

Flere af borgerne i botilbuddene har dog nu ud fra en socialfaglig vurdering et markant behov for at deltage på mere normal vis i Specialtilbuddet igen.
Personalet vil således ud fra en individuel konkret vurdering vurdere, om botilbudsborgerne skal deltage i Specialtilbuddet på Saxenhøj og på den måde ”normalisere” dagen igen til gavn for borgeren.

 

Øvrige tilpasninger (uændret)

Gårdbutikken på Besøgsgården og Café Solstrålen holder lukket indtil 28. februar 2021, hvor der foretages vurdering igen.

 

Med venlig hilsen

05.02.2021
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.