Foranlediget af Regeringens beslutning om den fortsatte nedlukning af Danmark – indtil videre frem til 7. februar 2021 følger her en status på, hvilke tiltag, der er iværksat i Guldborgsund Handicap:

Besøgsrestriktioner på botilbuddene

Der er fortsat besøgsrestriktioner, som er fastsat ved lov. Der henvises herom til tidligere orientering.

 Omlægning af støtten i A-huset og Specialtilbuddet

Botilbudsborgerne får deres aktivitets- og samværstilbud i botilbuddene. Medarbejderne i A-huset og Specialtilbuddet er på nær nogle få fordelt på botilbuddene, hvor de nu har deres virke.

Nogle få af medarbejderne er stadig tilbage og holder A-huset og Specialtilbuddet åbent for § 85-borgerne og de få hjemmeboende.

Dermed opretholder vi et aktivitets- og samværstilbud til alle borgerne.

Dette tiltag er indtil videre godkendt til 7. februar 2021, hvor der vil blive foretaget en vurdering af, om det fortsætter i denne form.

Øvrige tilpasninger

Gårdbutikken på Besøgsgården og Café Solstrålen holder lukket indtil 7. februar 2021, hvor der foretages vurdering igen.

Med venlig hilsen

19.01.21
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.