Fra den 29. november er der indført skærpede krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. Reglerne gælder i første omgang frem til den 10. december. I Guldborg Handicap gælder det vores botilbud, den beskyttede beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbuddene.

Besøgende skal kunne vise et coronapas, når de kommer på besøg. Hvis en besøgende ikke kan fremvise coronapas, kan den pågældende bortvises. Der vil blive opsat opslag, så besøgende er orienteret.

Bemærk, at der er borgere, der er undtaget for coronapas:

  • Børn under 15 år
  • Personer, hvor det vurderes, at der er ganske særlige grunde til at undlade den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentatation udstedt og underskrevet af borgerservice for at være undtaget for at få foretaget covid-19-test.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas skal vi opfordre til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgernes egen lejlighed ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet været gældende.

Hvis besøgende går ind af borgernes terassedør, der hvor det er muligt, er de således undtaget fra kravet om coronapas.

Kravet om coronapas vil ikke gælde for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted. Det samme gælder i forhold til myndighedspersoner, f.eks. myndighedspersoner, der kommer på tilsyn eller til et møde det pågældende sted. Det skyldes, at disse persongrupper i udgangspunktet ikke kan anses som besøgende hos beboerne det pågældende sted.

Krav om coronapas for medarbejdere er for nuværende ikke indført.

Jeg håber, at ovenstående besvarer mange af de spørgsmål, som der måtte være til det nye regelsæt, og ellers henvises til den nærmeste leder.

/Flemming Nielsen

30. november 2021