Indførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på botilbuddene

For at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19) har Social- og Indenrigsministeriet på lagt Guldborgsund Kommune at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på de sociale botilbud.

Der er kommet ny bekendtgørelse, der er trådt i kraft. Det væsentlige i denne i forhold til det tidligere udmeldte er, at antallet af besøgende er blevet forøget en smule.

Der vil gælde følgende retningslinjer for afvikling af besøgene:

 Nær pårørende og besøgsvenner
Der kan til hver borger udpeges en nær pårørende og max. 2 besøgsvenner. Det er kun disse 3, der må besøge borgerne, og der må ikke ske udskiftning i dem.

Den nære pårørende og besøgsvenner skal udpeges i samarbejde mellem borgeren, de nære pårørende og Guldborgsund Handicap.

Ved nære pårørende forstås en person, borgeren er nært knyttet til, en ægtefælle eller en samlever, slægtninge i lige linje eller søskende, stedbørn og plejebørn.

Besøg i borgerens lejlighed

Besøg inde i borgerens lejlighed kan foretages, idet de besøgende bedes om at gå ind gennem borgerens terassedør. Denne mulighed er til stede for borgere i botilbuddene Nabohuset, Parkvej, Syrenvænget og Bryggen stuen. Besøg hos borgere, der er bosiddende på Bryggen 1. sal skal gennemføres i et særligt besøgsrum, som etableres i stueetagen.

 Besøg

I henhold til bekendtgørelsen skal vi tilrettelægge retningslinjer for besøgene, og vi har lagt os fast på følgende retningslinjer:

    • Der skal laves aftale forud for besøget. Telefonnumre til teamsene fremgår nedenfor.
    • Der kan deltage op til 3 personer i besøgene samtidig (den nære pårørende og to besøgsvenner)
    • Der er ikke sat tidsbegrænsning hverken i ugentlig antal besøg eller længden af besøgene.
  • Besøgende skal overholde de almindelige sundhedsmæssige anbefalinger.

Besøg og aktiviteter udenfor botilbuddet

Gåture og besøgsaktiviteter uden for botilbuddet er ikke omfattet af de nye restriktioner, så de kan fortsætte som hidtil.

 Kontaktoplysninger på teamsene:

  Botilbuds-team Tlf.   Botilbuds-team Tlf.  
  Parkvej, team 1 tv. 2518 0982 Parkvej, team 1 th. 2518 0983  
  Parkvej, team 3 tv. 2518 0984 Parkvej, team 3 th. 2518 0985  
  Bryggen, 1. sal

2518 2348

2518 2349

Bryggen, stuen

2518 2347

2518 2346

 
  Syrenvænget, team 5 2518 0526 Syrenvænget, team 6 2518 0546  
  Syrenvænget, team 7 2518 0499 Nabohuset 2518 0996  

 

Vi tænker, at vi med ovenstående retningslinjer får afbalanceret behovet for besøg med de sundhedsmæssige behov, og vi håber, at I tager godt imod dem.

Med venlig hilsen

22.12.20
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.