Kalender for medarbejdere

sep
30
ons
KRAP temadag 2 Guldborgsund Handicap
sep 30 kl. 8:30 – 15:00

2 temadage om KRAP – 13. maj og 30. september

MÅLGRUPPE: alle medarbejdere
TILMELDING: senest 3 uger før første temadag, dvs. 22. april
UNDERVISER: Psykolog Peter Storgaard, PsykologKlinikken, 9500 Hobro

 

Vedrørende tilmelding

Tilmelding forudsætter deltagelse i begge temadage. Du skal blot tilmelde dig første temadag (HER), så har du automatisk tilmeldt dig begge dage.

Du er ikke garanteret en plads på temadagen. Der vil blive givet besked om pladstildeling senest 3 uger før første temadag.

 

Om kurset

KRAP er en pædagogik, som bygger på de kognitive behandlingsformer og den anerkendende tilgang til arbejdet med andre mennesker – og KRAP integrerer desuden en del andre aspekter. KRAP er udviklet (af jeg selv og en anden psykolog, Lene Metner) som et praksisrettet koncept, så vi vil få vanskeligt ved at undgå at beskæftige os med anvendelsen
af principperne og metoderne i jeres pædagogiske praksis 🙂

Datoerne for temadagene er:

  • Onsdag d. 13. maj kl. 8.30-15.00
  • Onsdag d. 30. september kl. 8.30-15.00

Begge dage starter med morgenkaffe kl. 8.30, og selve temadagen går i gang kl. 9.00.

Dagen fortsætter til kl. 15.00 afbrudt af en frokostpause. Ved afslutningen udstedes kursusbeviser til alle deltagere.

De 2 temadage vil komme til at se sådan ud:

Dag 1: En præsentation af KRAP – som tilgang og metode

  • KRAPs idéer og baggrund – et overblik
  • Forståelse af menneskers udvikling ved hjælp af KRAP
  • Introduktion til de vigtigste begreber og metoder i KRAP med særlig vægt på det kognitiv

Dag 2: Neuropædagogik – KRAP’ske perspektiver

  • Mennesker med særlige behov / svære grundvilkår
  • Hjernens funktioner, psykologisk set
  • Pædagogiske handlemuligheder
okt
21
ons
Temadag om sygefravær og arbejdsmiljø
okt 21 kl. 8:30 – 16:00

INVITATION TIL AMR og AML PÅ SOCIALOMRÅDET OG I FAMILIE & FOREBYGGELSE

Center-MED på Socialområdet og Center for Familie & Forebyggelse holder den 21. oktober en temadag vedrørende sygefravær og arbejdsmiljø.

Da emnet også er relevant for de lokale MED-udvalg  og arbejdsmiljø-arbejdet i de enkelte afdelinger, vil de to center-MED gerne invitere deres arbejdsmiljø-repræsentanter samt lederne af de lokale arbejdsmiljø-udvalg/-grupper.

Program

På temadagen ønsker vi at sætte fokus på forholdet mellem “de tørre tal”, man ofte drøfter i MED-udvalg og i ledelsen og de mange nuancerede omstændigheder, der ligger til grund for statistikkerne.

Målet for dagen er, at vi skal blive bedre til at omsætte vores behandling af data for sygefravær til handling i praksis, og skræddersy vores initiativer til den enkelte virksomheds særlige udfordringer.

Dagen vil blive faciliteret af Jean Vennestrøm fra Conopor, der har mange års erfaring med arbejdsmiljø og sygefravær. Jean har gennem de seneste år haft et særligt fokus på brugen af sygefraværsdata, hvor fx arbejdet med måltal for sygefravær nuanceres og målrettes initiativer i praksis.

Der vil blive udsendt et mere detaljeret program i september.

Tilmelding

Tilmeld dig temadagen nedenfor (en tilmelding per deltager).