Medborgerråd

Om medborgerrådet

Medborgerrådets opgave er at være høringsorgan for ledelsen i Guldborgsund Handicap. Rådet tager stilling til aktuelle sager, videregiver idéer og er bindeled mellem borgere og Guldborgsund Handicap.

Rådet har også været med til at lave et værdiregnskab for organisationen.

Medborgerådet arrangerer desuden en årlig julefrokost for borgere og pårørende på § 85.

Der holdes møder efter behov. Typisk er der fire møder om året.

 

Medlemmer

Nedenfor kan du finde navne på rådet medlemmer og kontaktinformationer på rådets to sekretærer.

Erna Pedersen
Formand
Merete Rasmussen
Hjemmegående
Birthe Møller
Rengøring hos ældre i Præstemarken
Henning Johannesen
Arbejder på Saxenhøjs gård
Er uddannet brugervejleder
Louise Jørgensen
[Billede følger] Nikolaj Gohlke

 

 

 

 

 

 

 


Sekretær

Medborgerrådet kan kontaktes via en af rådets to sekretærer:

Britta Jørgensen
Team Nykøbing
Tlf: 25180539
Mail: brsj@guldborgsund.dk
 
Susanne H. Bøtcher
Team Kohaven
Tlf: 25180469
Mail: sula@guldborgsund.dk

I kan også skrive til:

Medborgerrådets postkasse
Rønnehuset
Niels Hemmingsensvej 6
Nykøbing F.

Der er også opstillet en fysisk postkasse på samme adresse.