Medborgerråd

Om medborgerrådet

Medborgerrådets opgave er at være høringsorgan for ledelsen i Guldborgsund Handicap. Rådet tager stilling til aktuelle sager, videregiver idéer og er bindeled mellem borgere og Guldborgsund Handicap.

Rådet har også været med til at lave et værdiregnskab for organisationen.

Medborgerådet arrangerer desuden en årlig julefrokost for borgere og pårørende på § 85.

Der holdes møder efter behov. Typisk er der fire møder om året.

 

Medlemmer

Nedenfor kan du finde navne på rådets medlemmer og kontaktinformationer på rådets to sekretærer.

Erna Pedersen
Formand

Merete Rasmussen

Birthe Møller

Henning Johannesen

Louise Jørgensen

Nikolai Gohlke


Sekretær

Medborgerrådet kan kontaktes via en af rådets to sekretærer:

Britta Jørgensen
Team Nykøbing
Tlf: 25180539
Mail: brsj@guldborgsund.dk
 
Susanne H. Bøtcher
Team Kohaven
Tlf: 25180469
Mail: sula@guldborgsund.dk

I kan også skrive til:

Medborgerrådets postkasse
Rønnehuset
Niels Hemmingsensvej 6
Nykøbing F.

Der er også opstillet en fysisk postkasse på samme adresse.