Arbejdsmiljøudvalg

Når vi i den offentlige debat taler om ”miljø”, kan vi som regel hurtigt blive enige om, at det er noget vi skal passe på, og at det er et fælles ansvar. Vi skal undgå forurening, genbruge så meget så muligt og spare på ressourcerne for at sikre et bæredygtigt miljø.

Indsatsen for et godt arbejdsmiljø kræver på samme måde at vi i fællesskab er opmærksomme på, at der er balance mellem det vi forbruger og det vi tilfører.

Et godt arbejdsmiljø er kendetegnet af at der er balance mellem ressourcer, kompetencer og krav, at der er retfærdighed i fordelingen af opgaverne
samt tillid og trivsel.

I Guldborgsund Handicap (GH) har vi fokus på at skabe det bedste arbejdsmiljø og derved også skabe de bedste betingelser for at fastholde og rekruttere kvalificerede kompetente medarbejdere.

Forudsætningen for dette er at du, som medarbejder, bidrager med input om arbejdsmiljø. Du kan søge hjælp og vejledning omkring arbejdsmiljø ved at kontakte din lokale arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder (gruppeleder). På vores interne K:/drev i mapperne APV og Arbejdsmiljø finder du, relevante værktøjer og skabeloner til det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Plan for arbejdsmiljøarbejdet 2018
I Plan for arbejdsmiljøarbejdet 2018, er beskrevet Status på Mål og Ideer for det foregående år, Mål og Ideer for indeværrende år, Det startegiske retning for arbejdsmiljøarbejdet, Samarbejdsaftale og Planlægning af efteruddannelse for arbejdsmiljøgruppen. Planen er arbejdsgrundlaget for at arbejde forebyggende med arbejdsmiljøet og kan være med til at inspirerer til andre ideer.

 

Find mødedokumenter og andre indformationer i menuen i højre side.