Medlemmer i AMU

 

Navn Telefon Mail
Flemming Nielsen 2518 0523 jsven@guldborgsund.dk
Leder af GH
Bettina W Jensen, AMR 2518 0480 bewj@guldborgsund.dk
§ 103 Produktionen og kantinerne samt administrationen
Käthe Jakobsen, AMR 2518 2347 katj@guldborgsund.dk
– §85/108 Bryggen, Nabohuset og Parkvej
Jørgen Wandrup, AMR 2518 1742 jwa@guldborgsund.dk
– §103 Snedkeriet, gartneriet og gården Saxenhøj
Pernille Benedikte Kristiansen, AMR 2518 0992 pbk@guldborgsund.dk
– §85 Team Nysted, Team Sakskøbing og Team Grønsund
Vakant, AMR
– §85 Team Nysted / KL
– §85 (108) Syrenvænget / NH, Nysted
– §85 Team Nykøbing / FN
– §85 SKT / KL, Nyk. F
Karina Romme Kristiansen, AMR 2518 0235
– §104 A-huset og Specialtilbuddet, Chaufførerne og § 105/85 Syrenvænget karkr@guldborgsund.dk

 

Personlig præsentation af AMR

Bettina Weiss Jensen
Jeg hedder Bettina Weiss Jensen, er 53 år, mor til 3 sønner og bosiddende i Nykøbing.

I mit tidligere arbejdsliv har jeg været passagerassistent i Københavns lufthavn, Restaurantchef på Gråbrødre Torv samt selvstændig frisør på Østerbro, København.

Jeg har været ansat i GH siden jeg flyttede hertil fra København i 2004. Jeg har stort set kun haft borgere i § 85. Har været 1 år i § 108 (nabohuset) og jeg var med til at starte SKT op for ca. 4 år siden. Er nu en del af team Grønsund.

Jeg har altid været meget optaget af arbejdsvilkår og miljøer. De seneste år har vi i GH, været vidner til en del forandringer og nye tiltag. Der har været skiftende ledere og en del udskiftning i personalegrupper. Alene i det team, hvor jeg er ansat, er der kommet 5 nye kollegaer på et år.

Uanset årsag til dette, så har det indflydelse på arbejdsmiljøet i de enkelte teams.

Jeg ønsker en skærpet opmærksomhed på vores stresspolitik og ønsker at se på hvordan den bliver håndteret. Stress er for indeværende, en stor del af vores fraværsprocent. Lad os finde ind til kernen af problemerne og få løst dem.

Jeg ønsker at være repræsentant for mine kollegaer, fordi jeg har en ambition om, at få skabt et endnu bedre arbejdsmiljø.

Jeg ønsker at sætte fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så vi i fællesskab kan få løftet vores arbejdsplads.

Vi er som udgangspunkt alle glade for vores arbejdsplads, men jeg hører også at der er plads til forbedring og det arbejde vil jeg rigtig gerne være en del af, da jeg tror jeg kan byde ind med noget relevant.

Jeg har ingen erfaring med lignende områder, men jeg har til gengæld lysten til at være talerør og sparringspartner for mine kollegaer når der er spørgsmål og udfordringer der vedrører arbejdsmiljøet.

Jeg mener, at jeg har de kvalifikationer der kræves for at kunne bestride posten, både de faglige og de personlige.

 

Jørgen Wandrup
Jeg er bedst kendt som ”Jørgen fra gården”. Har været på ”Den Økologiske Besøgsgård” siden 1987 og er 51 år ung J

Har været AM rep. ad flere omgange, men nok ca. 10 år i alt, derudover har jeg siddet i MED- udvalg i en årrække.

Det siger ikke noget som helst om hvor kvalificeret man er, at man har været med længe, men det giver da nogle erfaringer at trække på. Jeg vil efter bedste evne være med til at værne om vores fælles arbejdsmiljø.

 

Käthe Jakobsen
Jeg hedder Käthe Jakobsen og er 58 år.

Jeg har arbejdet 11 ½ år i samværs og aktivitets tilbuddet, i 1 ½ år har jeg været i krea gruppen, hvor der er 12 borger, som kommer fra § 108 og § 85, hvor min opgave har været støtte til en borger.

Jeg har været AMR i 10 år, de første 8 år i A – huset, de sidste 2 år har jeg været AMR for § 103, § 104, Chaufførteamet, servicegruppen og administrationen.

I mit AMR arbejde, lægger jeg meget vægt på, et godt arbejdsmiljø, fysisk, psykisk, trivsel.

Jeg kæmper for et godt arbejsdmiljø.

 

Pernille Benedikte Kristiansen

Jeg er 31 år og har været uddannet pædagog i snart 7 år, og har i mit job som pædagog oplevet mange forskellige ting.

Jeg har arbejdet en del år inden for normalområdet, blandt andet skole og vuggestue.

I min fritid dyrker jeg meget motion, og det tager jeg også gerne med på arbejdet. Jeg kan godt lide at udfordre borgerne i deres hverdag. Det kan være små gå ture i nærområdet for eksempel.

Jeg er her på det seneste begyndt at tænke meget på hvordan vores arbejdsmiljø er, og hvordan vi selv kan gøre det bedre. Jeg har haft meget fokus på hvad der påvirker mig i mit arbejde ift. mit arbejdsmiljø og er i den forbindelse blevet klogere på hvor meget vi egentlig påvirker hinanden i det daglige.

Jeg føler mig klar til nye udfordringer med AMR arbejdet, og jeg har mange gode ideer og tanker ift. tiltag i vores dagligdag, og jeg får hurtigt gode ideer og lader mig inspirere af andre

 

Lasse Frederiksen
Jeg hedder Lasse Frederiksen er 35 år, er gift og har to (dejlige krudtugler) børn.

Til dagligt arbejder jeg i Team Nysted § 85, hvilket jeg har gjort siden 2005.

Jeg har altid haft en interesse for at skabe udvikling og sikre det bedste for mig selv og mine nærmeste, derfor har det faldet mig naturligt at involvere mig i arbejdsmiljøet på min arbejdsplads. I 2007 gennemgik jeg derfor arbejdsmiljøuddannelsen, og har herefter siden praktiseret min viden i organisations AM-gruppe.

Når man drøfter begrebet arbejdsmiljø er der rigtig mange ”faktorer” som spiller ind, og igennem tiden har der i vores organisation også været sat ”fokus” på forskellige emner indenfor arbejdsmiljøet. Men hvis der en ting man nok ikke kan komme udenom i vores organisation (samt generelt i samfundet), så er det forandringer. ”Forandringer er kommet for at blive”, er der en der har sagt, og jeg er helt sikker på vedkomne har ret. Men desværre er der ikke noget andet som forandringer som i den grad, kan skabe uro, gøre os utrygge og ”stresse” os i vores arbejdsliv.

Men som sagt, vi må indstille os på sådan er hverdagen… men absolut IKKE affinde os med at det skal forringe vores dagligdag. Derfor er det vigtig at vi sikker nogle ordentlige ”forhold” og ”rammer”, hvori der er plads til at kunne ytre sig og skabe resultater/ være innovative. Vi skal hver især kunne trives. Derfor finder jeg det vigtigt i arbejdsmiljø arbejdet, at vi (alle) får ”i tale sat” hvad der gør os glade og tilfredse på vores arbejdsplads, så det er det vi tager udgangspunkt i og ikke kun det negative (det der ikke fungere). Dette betyder ikke at vi ikke skal belyse og beskæftige os med det der fungere mindre godt (negativt), men bare at det er vigtigt at vi ikke ”stagnere” ved dette… Men også kigger på ”succeserne” i vores arbejde.     På den måde tror jeg vi hver i sær og fælles, bliver meget bedre ”klædt på” til at klare de udfordringer der nu engang vil komme.

HUSK!!

Du er din egen nærmeste arbejdsmiljørepræsentant,

så ”sæt ord på” … Så skaber vi fælles en bedre arbejdsplads.