BSR

Borgersikkerheds-repræsentant (BSR)

Borgersikkerhedsrepræsentanten varetager opfølgning og vejledning i forhold til UTH (utilsigtede hændelser).

Den nuværende repræsentant er:

Pia Erna Andersen: piand@guldborgsund.dk