Kursusudvalg

Kursusudvalget står for at planlægge det kommende års kurser og andre faglige aktiviteter.

Udvalget består af to gruppeledere, tre medarbejderrepræsentanter og organisationens konsulent. Læs politikken for udvalget nedenfor.

 

UDVALGETS MEDLEMMER
Laura Hvalsøe-Dybdahl, konsulent og sekretær for udvalget
Sascha Helsengren Hansen, gruppeleder
Ulrik Christiansen, gruppeleder
Lone Værnhøj Seiffert, socialpædagog (botilbud)
Pernille Benedikte Andersen, socialpædagog (støtte i eget hjem)
Anders Martin Schilling, omsorgsmedhjælper (aktivitet og samvær)

 

Politik for kursusudvalg

Kursusudvalget har til formål at afsøge og afdække behov for kursus, uddannelse og kompetenceudvikling i Guldborgsund Handicap.

Kursusudvalgets prioritering skal afspejle den overordnede strategi for Guldborgsund Handicap og de konkrete indsatsområder, som indgår i målaftalerne.

Det er vigtigt, at der er fokus på alle faggrupper i prioriteringen af kursus- og uddannelsesressourcer.

Det er vigtigt, at gruppeledere videregiver ønsker om kompetenceudvikling fra MUS-samtaler til kursusudvalget, så disse kan tage med i planlægningen af fremtidige kurser.

Udvalget skal på medarbejdersiden være så bredt dækkende som muligt. Der skal være en medarbejderrepræsentant fra hvert af de fire paragrafområderne (§ 85, § 108, § 103 og§ 104) samt to ledelsesrepræsentanter. Hermed har udvalget flest mulige perspektiver i beslutningsprocessen.

Medarbejderrepræsentanter vælges for 2 år af gangen. Valget af medlemmer til kursusudvalg sker uafhængigt af fagligt tilhørsforhold.

Udvalget skal have kendskab til budget for kursusmidler fra starten af året.

Kursusudvalget udarbejder kursuskataloget og har kompetence til at fastlægge sammensætningen af kurser i kataloget.

Kursusudvalget orienterer løbende MED-udvalget om udarbejdelsen af kursuskataloget. I orienteringen indgår status på budget og forventet regnskab. Orienteringen drøftes som fast punkt på møder i MED-udvalget.

 

Kontakt

Kontakt konsulent Laura Hvalsøe-Dybdahl, gruppeleder Ulrik Christiansen eller gruppeleder Sascha Helsengren Hansen (kontaktinformation i venstre side).