MED-udvalg

MED-systemet er den samarbejdsform, kommuner og regioner har valgt at udøve. Parterne indgik aftale herom i Rammeaftalen om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Guldborgsund Kommune har indgået en MED-aftale, som gælder for alle ansatte i kommunen.

MED-udvalgene er sammensat af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Det er i MED-udvalgene, at drøftelser mellem medarbejdere og ledelse finder sted på rette niveau og med den rette beslutningskompetence. Der udøves desuden medbestemmelse i forhold til arbejds- og personaleforhold samt medindflydelse på beslutningsprocesser.

 

MED-udvalgets formål

Udvalgets formål er at medvirke til:

  • at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen bærer præg af udvikling
  • at samarbejdet udføres i henhold til intensionen bag Rammeaftalen om MED-indflydelse og MED-bestemmelse samt
  • at der i alle henseender sættes fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø, til gavn for trivslen.

 

MED-udvalgsmøder

Datoer og mødemateriale

Find dato for møder samt dagsorden i kalenderen.

Find samtlige mødedokumenter HER eller i menuen til højre.

 

Punkter til dagsorden

Ønsker du/I et punkt behandlet på lokal MED, skal du/I bruge dette skema, som skal sendes til formanden eller næstformanden senest 3 uger før mødeafholdelse.

 

Deltagelse til åbne MED-møder

Alle medarbejdere i Guldborgsund Handicap kan deltage i et af de åbne MED-udvalgsmøder. Tilmelding skal sendes til administrationen på Stubbekøbingvej på handicap@guldborgsund.dk.

 

Få besøg af MED-udvalget

2 ud af 3 åbne MED-møder afholdes på varierende lokaliteter i organisationen, det vil sige på forskellige arbejdspladser i organisationen. Arbejdspladsen notificeres ved udarbejdelse af årshjulet i december måned. Hvis det er muligt besøges de forskellige arbejdspladser i forbindelse med mødet.

Arbejdspladser i organisationen har også mulighed for at kontakte MED-udvalget, hvis de ønsker at være vært for et MED-udvalgsmøde.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte udvalgets formand, leder af Guldborgsund Handicap, Flemming Nielsen fni@guldborgsund.dk, eller udvalgets næstformand, TR Maria Boline Larsen (mbl@guldborgsund.dk).

 

MED-systemets struktur

MED-systemets niveauer

Hoved MED ⇒ Center MED Socialområdet ⇒ Lokal MED Guldborgsund Handicap (GH) ⇒ AMU ⇒ TRIO

MED-udvalgets struktur fremgår desuden af diagrammet nedenfor (sammenhæng mellem MED-udvalg, AM-udvalg og TRIO’er).

 

MED-udvalgets medlemmer

Antal af medlemmer fremgår af forretningsordenen for lokal MED-udvalg i Guldborgsund Handicap.

MED-udvalgets formand er lederen for Guldborgsund Handicap, Flemming Nielsen og næstformanden er en repræsentant for medarbejderne, TR Maria Boline Larsen, som er valgt blandt medlemmerne i MED-udvalget. Se kontaktoplysninger til højre.

Navne på udvalgets medlemmer kan ses i diagrammet eller hentes som pdf:

MED, TRIO og AM-udvalg i Guldborgsund Handicap (AUG 2020)