MED-udvalgsmøder 2019

MED-møde den 13. december 2019


MED-møde GH 12.12.19 Dagsorden
Fraværsoverblik GH pr. oktober 2019
Bilag Nye afsnit til personalehåndbog samt oversigt over alle afsnit
MED-møde GH 12.12.19 Referat

Åbent MED-møde den 13. december 2019


Fraværsoverblik GH pr. oktober 2019
MED-møde GH 12.12.19 Dagsorden
Bilag Nye afsnit til personalehåndbog samt oversigt over alle afsnit

 

Åbent MED-møde den 3. oktober 2019


Bilag Fravær pr. august 2019 GHMED møde 03 10 2019 Dagsorden

 

Åbent MED-møde den 6. juni 2019


Referat lokal MED 06 06 19
Dagsorden lokal MED 06 06 19
Bilag 11 Oplæg til Fab retningslinjer
Bilag 11 Fab retningslinjer til personalehåndbogen
Bilag 10 Folder om FaB-metoden
Bilag 9 Plakat FaB (Til udfyldning)
Bilag 2_Sammenfatning
Bilag 1_NOTAT_ § 104_MED
Bilag 3 Skema_indberetning_sikkerhedsbrud
Bilag 4 Procedure_videoovervaagning
Bilag 5_Procedure_e-mails_sms

 

Ekstraordinært MED-møde den 16. maj 2019


Dagsorden 16.05.2019
MED Referat 16.05.2019

 

MED-møde den 3. april 2019


Dagsorden 04.03.2019
Referat 04.03.2019
Bilag 1 plan for omlægning af § 103
Bilag 2 procesplan og kriterier §103
Bilag 3 Tilpasninger §105
Bilag 4 procesplan og kriterier adm
Procesplan og kriterier §103

 

MED-møde den 21. februar 2019


Dagsorden lokal MED 02 21 19
Bilag 2 Sygefraværspolitik (JAN 2019)
Bilag 1 Tekst fra Kursuskatalog 2019
Bilag 3 plan for arbejdsmiljøarbejdet 2019
Bilag 4 Plan for arbejdsmiljøarbejdet år 2018
Bilag 5 Introduktion til den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Bilag 6 Proces for fastsættelse af måltal for sygefraværet i 2019
Bilag 7  sygefravær 2015-2019 JAN
Bilag 8 TRIO organisering
Kantinebestillingsskema