MED-udvalgsmøder 2020

 

Ekstraordinært MED-møde den 27. maj 2020


Ekstraordinært MED-møde 27 05 20 (referat)

 

MED-møde den 6. maj 2020


MED møde 07 05 20
MED møde Referat 07 05 20
Bilag 1 Budgetopfølgning 31.3 2020
Bilag 2 Høringssvar vedr. budgetstrategi 07 05 20
Bilag 3 Godkendt budgetstrategi 2021-2024
Bilag 4 Seniorpolitik, Socialområdet 2020.docx
Bilag Forslag om økonomi til pæd opsøgende arbejde

 

Ekstraordinært MED-møde den 4. april 2020


Ekstraord. MED møde 03 04 20 Referat

 

Åbent MED-møde den 6. februar 2020


MED møde GH 06 02 20 Dagsorden
Bilag (pkt. 3) Fraværsoverblik GH pr. december 2019
Bilag (pkt. 5) Oplæg til lønforhandlinger
Bilag (pkt 7) Retningslinjer for optagelse af medarbejdere
Bilag (pkt 8a) Retningslinje for håndtering af vold og krænkende handlinger
Bilag (pkt. 8b) Personalehåndbog (AUG 2019)
Høringssvar vedr. besparelsesforslag (JUNI 2019)
MED møde GH 06 02 20 Referat