Den 1. januar 2020 nedlægges de eksisterende grupper  i A-huset på Københavnsvej 5.

Der kommer fremover til at være 4 grupper/værksteder.

  • Naturværkstedet
  • Musikværkstedet
  • Keramikværkstedet
  • Ungegruppen

En del af borgerne får i den forbindelse et nyt tilbud i andre rammer. Nogle enkelte borgere vil desuden have brug for at rykke deres hjemmedage. De og deres teams vil blive orienteret separat.

Gruppeleder Finn Mortensen vil kunne svare på spørgsmål vedrørende den nye organisering.

Vi håber, at alle vil tage godt imod det nye set-up. Der er blevet arbejdet intensivt og grundigt med at finde en god løsning, der kan imødekomme alle borgernes behov bedst muligt.

 

Kontakt

Finn Mortensen
Gruppeleder, A-huset (§104) og §85

Tel: +45 54732349
Mob: 45 25180546

Send e-mail