Administrationen i Guldborgsund Handicap holder flyttedag

Til alle jer, der har kontakt med Guldborgsund Handicaps Administration på Stubbekøbingvej, kan vi fortælle, at administrationen onsdag i uge 21 – den 26. maj – flytter til Rønnehuset på Niels Hemmingsensvej 6.

Da der stadig mangler lidt malerarbejde, vil Kurt Lejbølle, Ulrik Christiansen og Sascha H. Hansen stadig være at finde på Stubbekøbingvej nogle dage endnu, men så snart lokalerne er klar, flytter de også med til Rønnehuset.

Der vil blive opsat en postkasse ved Rønnehuset, og telefonnumrene vil fortsat være de samme.

På vegne af ledelsen
/Gitte Richter From

Ophør af besøgsrestriktioner i Nabohuset pr. 26. maj 2021

Alle borgere i Nabohuset har fået 2. vaccine i dag den 11. maj, hvilket betyder, at de genoptager deres tilbud i A-huset på mandag den 17. maj og besøgsrestriktionerne ophører pr. 26. maj 2021.

Vi opfordrer dog alle til fortsat at respektere brug af værnemidler mm.

 

/Linda Jegård Michelsen

 1. maj 2021

Ophør af besøgsrestriktioner på Bryggen og i Syrenvænget

Vi har nu fået godkendelse til besøgsrestriktionerne må ophøre på Bryggen og Syrenvænget. Det betyder, at der må være

 • Besøg på Brygge fra onsdag den 21. april 2021 og
 • Besøg på Syrenvænget fra torsdag den 22. april 2021

Vi opfordrer fortsat til at respektere brug af værnemidler mm.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne i Nabobuset kan ophæves, vil vi lægge information ud her på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen

Flemming Nielsen

 1. april 2021

Ophør af besøgsrestriktioner på Parkvej pr. 15. april 2021

Alle borgere og medarbejdere på Parkvej er nu færdigvaccineret, hvilket betyder, at besøgsrestriktionerne på Parkvej ophæves pr. 15. april 2021.

Vi opfordrer dog alle til fortsat at respektere brug af værnemidler mm.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne på vores øvrige botilbud kan ophæves, vil vi lægge information ud her på hjemmesiden.

/Flemming Nielsen

Leder af Guldborgsund Handicap

 9. april 2021

 

                                                                                                                                                                                  

 

CORONA NYT – A-huset

Til botilbudsborgere.

 

I takt med at borgerne bliver vaccineret, vil der være mulighed for at kunne genoptage aktiviteterne i A-huset på Københavnsvej 5.

A-huset har i dag den 6. april taget imod botilbudsborgere fra Parkvej, fordi de er blevet vaccineret for 2. gang.

Botilbudsborgerne fra Bryggen og Syrenvænget forventes at kunne genoptage aktiviteterne i A-huset mandag den 12. april.

Botilbudsborgerne i Nabohuset modtager fortsat deres aktivitet i botilbuddet, idet vi endnu ikke kender sundhedsmyndighedernes plan for, hvornår de skal vaccineres.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne ophører, vil vi informere nærmere her på hjemmesiden.

Flemming Nielsen

6. april 2021

Corona Nyt

Hermed seneste nye i forhold til ændringer i vores tilbud.

Vi har fået godkendelse til følgende:

• Café Solstrålen genoptager aktiviteterne den 30. marts.
Der kommer særskilt information ud herom med bl.a. oplysning om tilmelding m.m.

• Besøgsgården/gårdbutikken kan igen få besøg udefra.

• A-huset tager igen imod borgere fra botilbuddene i takt med at 2. vaccination er givet.

 

/Flemming Nielsen

17. marts 2021

Corona Nyt

Vaccination af borgerne i vores botilbud er lige rundt om hjørnet, så vi er i gang med en større planlægning for at dette kan løbe af stablen både i forhold til de krav og forventninger, som vaccinationspersonalet fra Regionen har, men i allerhøjeste grad også tilrettelæggelse af den støtte, som medarbejder skal foretage for at borgerne får en god og tryg vaccination.

Nyt om hygiejne

Hygiejneorganisationen har i samråd med Sundhedsstyrelsen lavet nye restriktioner for, hvornår der skal bæres mundbind og visir, da der en stigende bekymring for at de nye COVID-19 mutationer vil smitte mere. Det betyder, at alle, der besøger boligerne på §105, fremover SKAL bære Type 2R mundbind – dermed er brug af visir derfor ikke længere en mulighed.

Venlig hilsen

Guldborgsund Handicap

 

 

 

Corona – Status på tiltag i Guldborgsund Handicap

Foranlediget af Regeringens beslutning om den videre fortsatte nedlukning af Danmark – indtil videre frem til 28. februar 2021 – følger her en status på, hvilke tiltag, der er iværksat i Guldborgsund Handicap:

 

Besøgsrestriktioner på botilbuddene (uændret)

Der er fortsat besøgsrestriktioner, som er fastsat ved lov. Der henvises herom til tidligere orientering.

 

Omlægning af støtten i A-huset (uændret)

Botilbudsborgerne får deres aktivitets- og samværstilbud i botilbuddene. Medarbejderne i A-huset er på nær nogle få fordelt på botilbuddene, hvor de nu har deres virke.

Nogle få af medarbejderne er stadig tilbage og holder A-huset åbent for § 85-borgerne og de få hjemmeboende.

Dermed opretholder vi et aktivitets- og samværstilbud til alle borgerne.

Dette tiltag er indtil videre godkendt til 28. februar 2021, hvor der vil blive foretaget en vurdering af, om det fortsætter i denne form.

 

Specialtilbuddet (nyt)

Specialtilbuddet på Saxenhøj har under den nuværende nedlukning været håndteret ligesom A-huset.

Flere af borgerne i botilbuddene har dog nu ud fra en socialfaglig vurdering et markant behov for at deltage på mere normal vis i Specialtilbuddet igen.
Personalet vil således ud fra en individuel konkret vurdering vurdere, om botilbudsborgerne skal deltage i Specialtilbuddet på Saxenhøj og på den måde ”normalisere” dagen igen til gavn for borgeren.

 

Øvrige tilpasninger (uændret)

Gårdbutikken på Besøgsgården og Café Solstrålen holder lukket indtil 28. februar 2021, hvor der foretages vurdering igen.

 

Med venlig hilsen

05.02.2021
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627

Guldborgsund Handicap skal flytte

Guldborgsund Kommune har besluttet, at flere kommunale ejendomme skal sættes til salg. Guldborgsund Handicap bliver omfattet af denne beslutning, der medfører følgende:

 • Den beskyttede beskæftigelse på Hammerlodden 1B i Nykøbing F. skal flytte til Saxenhøj, Nørrevang 24 i Sakskøbing. De berørte borgere er ved at blive orienteret om flytningen.
 • Team SKT og Team Nykøbing (bostøtteteams) flytter fra Rønnehuset på Niels Hemmingsensvej 6 til Nørre Skole på Thorsensvej 11 B i Nykøbing F. Berørte borgere vil blive orienteret om flytningen.
 • Administrationen flytter fra Stubbekøbingvej 83 til Rønnehuset på Niels Hemmingsensvej 6 i Nykøbing F.

Da flere af flytningerne får betydning for borgere tilknyttet Guldborgsund Handicap, vil vi i den kommende tid have en særlig fokus på at sikre, at de får den nødvendige støtte til at håndtere disse flytninger, herunder at vi får besvaret eventuelle spørgsmål.

Flytningerne vil blive gennemført inden sommeren 2021.

Der vil være løbende orienteringer her på hjemmesiden, og berørte borgere vil blive informeret særskilt.

 1. februar 2021
  Flemming Nielsen
  Leder af Guldborgsund Handicap