Ophør af besøgsrestriktioner på Bryggen og i Syrenvænget

Vi har nu fået godkendelse til besøgsrestriktionerne må ophøre på Bryggen og Syrenvænget. Det betyder, at der må være

 • Besøg på Brygge fra onsdag den 21. april 2021 og
 • Besøg på Syrenvænget fra torsdag den 22. april 2021

Vi opfordrer fortsat til at respektere brug af værnemidler mm.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne i Nabobuset kan ophæves, vil vi lægge information ud her på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen

Flemming Nielsen

 1. april 2021

Ophør af besøgsrestriktioner på Parkvej pr. 15. april 2021

Alle borgere og medarbejdere på Parkvej er nu færdigvaccineret, hvilket betyder, at besøgsrestriktionerne på Parkvej ophæves pr. 15. april 2021.

Vi opfordrer dog alle til fortsat at respektere brug af værnemidler mm.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne på vores øvrige botilbud kan ophæves, vil vi lægge information ud her på hjemmesiden.

/Flemming Nielsen

Leder af Guldborgsund Handicap

 9. april 2021

 

                                                                                                                                                                                  

 

CORONA NYT – A-huset

Til botilbudsborgere.

 

I takt med at borgerne bliver vaccineret, vil der være mulighed for at kunne genoptage aktiviteterne i A-huset på Københavnsvej 5.

A-huset har i dag den 6. april taget imod botilbudsborgere fra Parkvej, fordi de er blevet vaccineret for 2. gang.

Botilbudsborgerne fra Bryggen og Syrenvænget forventes at kunne genoptage aktiviteterne i A-huset mandag den 12. april.

Botilbudsborgerne i Nabohuset modtager fortsat deres aktivitet i botilbuddet, idet vi endnu ikke kender sundhedsmyndighedernes plan for, hvornår de skal vaccineres.

Så snart vi ved mere om, hvornår besøgsrestriktionerne ophører, vil vi informere nærmere her på hjemmesiden.

Flemming Nielsen

6. april 2021

Corona Nyt

Hermed seneste nye i forhold til ændringer i vores tilbud.

Vi har fået godkendelse til følgende:

• Café Solstrålen genoptager aktiviteterne den 30. marts.
Der kommer særskilt information ud herom med bl.a. oplysning om tilmelding m.m.

• Besøgsgården/gårdbutikken kan igen få besøg udefra.

• A-huset tager igen imod borgere fra botilbuddene i takt med at 2. vaccination er givet.

 

/Flemming Nielsen

17. marts 2021

Corona Nyt

Vaccination af borgerne i vores botilbud er lige rundt om hjørnet, så vi er i gang med en større planlægning for at dette kan løbe af stablen både i forhold til de krav og forventninger, som vaccinationspersonalet fra Regionen har, men i allerhøjeste grad også tilrettelæggelse af den støtte, som medarbejder skal foretage for at borgerne får en god og tryg vaccination.

Nyt om hygiejne

Hygiejneorganisationen har i samråd med Sundhedsstyrelsen lavet nye restriktioner for, hvornår der skal bæres mundbind og visir, da der en stigende bekymring for at de nye COVID-19 mutationer vil smitte mere. Det betyder, at alle, der besøger boligerne på §105, fremover SKAL bære Type 2R mundbind – dermed er brug af visir derfor ikke længere en mulighed.

Venlig hilsen

Guldborgsund Handicap

 

 

 

Corona – Status på tiltag i Guldborgsund Handicap

Foranlediget af Regeringens beslutning om den videre fortsatte nedlukning af Danmark – indtil videre frem til 28. februar 2021 – følger her en status på, hvilke tiltag, der er iværksat i Guldborgsund Handicap:

 

Besøgsrestriktioner på botilbuddene (uændret)

Der er fortsat besøgsrestriktioner, som er fastsat ved lov. Der henvises herom til tidligere orientering.

 

Omlægning af støtten i A-huset (uændret)

Botilbudsborgerne får deres aktivitets- og samværstilbud i botilbuddene. Medarbejderne i A-huset er på nær nogle få fordelt på botilbuddene, hvor de nu har deres virke.

Nogle få af medarbejderne er stadig tilbage og holder A-huset åbent for § 85-borgerne og de få hjemmeboende.

Dermed opretholder vi et aktivitets- og samværstilbud til alle borgerne.

Dette tiltag er indtil videre godkendt til 28. februar 2021, hvor der vil blive foretaget en vurdering af, om det fortsætter i denne form.

 

Specialtilbuddet (nyt)

Specialtilbuddet på Saxenhøj har under den nuværende nedlukning været håndteret ligesom A-huset.

Flere af borgerne i botilbuddene har dog nu ud fra en socialfaglig vurdering et markant behov for at deltage på mere normal vis i Specialtilbuddet igen.
Personalet vil således ud fra en individuel konkret vurdering vurdere, om botilbudsborgerne skal deltage i Specialtilbuddet på Saxenhøj og på den måde ”normalisere” dagen igen til gavn for borgeren.

 

Øvrige tilpasninger (uændret)

Gårdbutikken på Besøgsgården og Café Solstrålen holder lukket indtil 28. februar 2021, hvor der foretages vurdering igen.

 

Med venlig hilsen

05.02.2021
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627

Guldborgsund Handicap skal flytte

Guldborgsund Kommune har besluttet, at flere kommunale ejendomme skal sættes til salg. Guldborgsund Handicap bliver omfattet af denne beslutning, der medfører følgende:

 • Den beskyttede beskæftigelse på Hammerlodden 1B i Nykøbing F. skal flytte til Saxenhøj, Nørrevang 24 i Sakskøbing. De berørte borgere er ved at blive orienteret om flytningen.
 • Team SKT og Team Nykøbing (bostøtteteams) flytter fra Rønnehuset på Niels Hemmingsensvej 6 til Nørre Skole på Thorsensvej 11 B i Nykøbing F. Berørte borgere vil blive orienteret om flytningen.
 • Administrationen flytter fra Stubbekøbingvej 83 til Rønnehuset på Niels Hemmingsensvej 6 i Nykøbing F.

Da flere af flytningerne får betydning for borgere tilknyttet Guldborgsund Handicap, vil vi i den kommende tid have en særlig fokus på at sikre, at de får den nødvendige støtte til at håndtere disse flytninger, herunder at vi får besvaret eventuelle spørgsmål.

Flytningerne vil blive gennemført inden sommeren 2021.

Der vil være løbende orienteringer her på hjemmesiden, og berørte borgere vil blive informeret særskilt.

 1. februar 2021
  Flemming Nielsen
  Leder af Guldborgsund Handicap

Corona – status på tiltag i Guldborgsund Handicap

Foranlediget af Regeringens beslutning om den fortsatte nedlukning af Danmark – indtil videre frem til 7. februar 2021 følger her en status på, hvilke tiltag, der er iværksat i Guldborgsund Handicap:

Besøgsrestriktioner på botilbuddene

Der er fortsat besøgsrestriktioner, som er fastsat ved lov. Der henvises herom til tidligere orientering.

 Omlægning af støtten i A-huset og Specialtilbuddet

Botilbudsborgerne får deres aktivitets- og samværstilbud i botilbuddene. Medarbejderne i A-huset og Specialtilbuddet er på nær nogle få fordelt på botilbuddene, hvor de nu har deres virke.

Nogle få af medarbejderne er stadig tilbage og holder A-huset og Specialtilbuddet åbent for § 85-borgerne og de få hjemmeboende.

Dermed opretholder vi et aktivitets- og samværstilbud til alle borgerne.

Dette tiltag er indtil videre godkendt til 7. februar 2021, hvor der vil blive foretaget en vurdering af, om det fortsætter i denne form.

Øvrige tilpasninger

Gårdbutikken på Besøgsgården og Café Solstrålen holder lukket indtil 7. februar 2021, hvor der foretages vurdering igen.

Med venlig hilsen

19.01.21
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627

Indførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på botilbuddene

Indførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på botilbuddene

For at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19) har Social- og Indenrigsministeriet på lagt Guldborgsund Kommune at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på de sociale botilbud.

Der er kommet ny bekendtgørelse, der er trådt i kraft. Det væsentlige i denne i forhold til det tidligere udmeldte er, at antallet af besøgende er blevet forøget en smule.

Der vil gælde følgende retningslinjer for afvikling af besøgene:

 Nær pårørende og besøgsvenner
Der kan til hver borger udpeges en nær pårørende og max. 2 besøgsvenner. Det er kun disse 3, der må besøge borgerne, og der må ikke ske udskiftning i dem.

Den nære pårørende og besøgsvenner skal udpeges i samarbejde mellem borgeren, de nære pårørende og Guldborgsund Handicap.

Ved nære pårørende forstås en person, borgeren er nært knyttet til, en ægtefælle eller en samlever, slægtninge i lige linje eller søskende, stedbørn og plejebørn.

Besøg i borgerens lejlighed

Besøg inde i borgerens lejlighed kan foretages, idet de besøgende bedes om at gå ind gennem borgerens terassedør. Denne mulighed er til stede for borgere i botilbuddene Nabohuset, Parkvej, Syrenvænget og Bryggen stuen. Besøg hos borgere, der er bosiddende på Bryggen 1. sal skal gennemføres i et særligt besøgsrum, som etableres i stueetagen.

 Besøg

I henhold til bekendtgørelsen skal vi tilrettelægge retningslinjer for besøgene, og vi har lagt os fast på følgende retningslinjer:

  • Der skal laves aftale forud for besøget. Telefonnumre til teamsene fremgår nedenfor.
  • Der kan deltage op til 3 personer i besøgene samtidig (den nære pårørende og to besøgsvenner)
  • Der er ikke sat tidsbegrænsning hverken i ugentlig antal besøg eller længden af besøgene.
 • Besøgende skal overholde de almindelige sundhedsmæssige anbefalinger.

Besøg og aktiviteter udenfor botilbuddet

Gåture og besøgsaktiviteter uden for botilbuddet er ikke omfattet af de nye restriktioner, så de kan fortsætte som hidtil.

 Kontaktoplysninger på teamsene:

  Botilbuds-team Tlf.   Botilbuds-team Tlf.  
  Parkvej, team 1 tv. 2518 0982 Parkvej, team 1 th. 2518 0983  
  Parkvej, team 3 tv. 2518 0984 Parkvej, team 3 th. 2518 0985  
  Bryggen, 1. sal

2518 2348

2518 2349

Bryggen, stuen

2518 2347

2518 2346

 
  Syrenvænget, team 5 2518 0526 Syrenvænget, team 6 2518 0546  
  Syrenvænget, team 7 2518 0499 Nabohuset 2518 0996  

 

Vi tænker, at vi med ovenstående retningslinjer får afbalanceret behovet for besøg med de sundhedsmæssige behov, og vi håber, at I tager godt imod dem.

Med venlig hilsen

22.12.20
Leder af Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
fni@guldborgsund.dk
tlf. 25180627