Finger trykker på en dørklokkel

Ophævelse af besøgs-forbud

Kære alle.

I forbindelse med ophævelse af besøgs-forbud i de sociale botilbud i Danmark, vil vi gerne igen byde velkommen til pårørende i Gudborgsund Kommunes botilbud.

I vores botilbud er der til stadighed borgere, der er særligt sårbare for Coronasmitte, og vi vil derfor opfordre til, at vi alle fortsat hjælpes ad med at minimere risikoen for smitte.

Vi vil derfor præsentere følgende:

For at der i botilbuddet ikke er for mange personer af gangen, skal du som pårørende booke en tid for besøg. Såfremt I kommer flere ad gangen, bedes I oplyse dette.

Det anbefales, at besøg:

 • Fortrinsvis fortsat foregår udendørs.
 • Alternativt foregår i borgerens egen bolig, og hvor det er muligt med adgang direkte ind i borgerens bolig.
 • Og som sidst valgte mulighed foregår i botilbuddets fællesarealer, efter anvisning af medarbejdere.

Det forventes:

 • At du som besøgende overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • At du kun kommer såfremt du er rask, at du vasker / spritter hænder ved ankomst, at du holder den anbefalede afstand samt, at du rengør berørte overflader (bord, stol m.m.) efter besøg uanset hvor besøget har fundet sted.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

 

23. juni 2020
Flemming Nielsen
Leder af Guldborgsund Handicap.

Nyt om Klub Solstrålen

Vi glæder os til at byde velkommen i Solstrålen den 8. september.
Læs mere nedenfor.

Information om Solstrålen og fritidstilbud i GH

 

 

Skilt med teksten “Klub Solstrålen”

Videre genåbninger i Handicap

Information om videre genåbninger i Guldborgsund Handicap

Specialtilbuddet åbner igen, og A-huset er nu klar til at modtage borgere fra botilbuddene.

Fra onsdag den 26. august åbner vi Specialtilbuddet på Saxenhøj igen. Endvidere vil vi fra samme dag også åbne op for A-huset på Københavnsvej for borgere fra botilbuddene.

Vi er glade for at kunne byde velkommen tilbage til en lidt mere normal hverdag igen, om end der stadig er behov for fokus på foranstaltninger for at begrænse corona-smitten.

Vi har været i direkte kontakt med de borgere, der i dag benytter tilbuddene og orienteret dem om åbningen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation på www.handicap.nu.

I forbindelse med åbningen vil alle, der transporteres af Guldborgsund Handicap blive tilbudt brug af mundbind under transporten på lige fod med det krav, der gælder i den offentlige trafik. Såfremt det viser sig, at mundbind til borgeren ikke er hensigtsmæssigt vil borgeren ud fra en konkret individuel vurdering blive undtaget for brug af mundbind.

I forbindelse med åbningen og det stigende smittetryk i Danmark er det vigtigt til stadighed at være opmærksomme på de sundhedsmæssige anbefalinger, bl.a. hoste-etikette, håndhygiejne, rengøring, afspritning, holden afstand m.fl. Hvis du er syg beder vi dig om at blive hjemme.

Sammen skal vi nok lykkes med at passe på hinanden.

Husk at I på vores hjemmeside, www.handicap.nu, eller kommunens hjemmeside, www.guldborgsund.dk, kan holde jer orienteret om den aktuelle status i forbindelse med covid-19.

 

Vel mødt

Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
Leder

Finger trykker på en dørklokkel

Ophævelse af besøgs-forbud

Kære alle.

I forbindelse med ophævelse af besøgs-forbud i de sociale botilbud i Danmark, vil vi gerne igen byde velkommen til pårørende i Gudborgsund Kommunes botilbud.

I vores botilbud er der til stadighed borgere, der er særligt sårbare for Coronasmitte, og vi vil derfor opfordre til, at vi alle fortsat hjælpes ad med at minimere risikoen for smitte.

Vi vil derfor præsentere følgende:

For at der i botilbuddet ikke er for mange personer af gangen, skal du som pårørende booke en tid for besøg. Såfremt I kommer flere ad gangen, bedes I oplyse dette.

Det anbefales, at besøg:

 • Fortrinsvis fortsat foregår udendørs.
 • Alternativt foregår i borgerens egen bolig, og hvor det er muligt med adgang direkte ind i borgerens bolig.
 • Og som sidst valgte mulighed foregår i botilbuddets fællesarealer, efter anvisning af medarbejdere.

Det forventes:

 • At du som besøgende overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • At du kun kommer såfremt du er rask, at du vasker / spritter hænder ved ankomst, at du holder den anbefalede afstand samt, at du rengør berørte overflader (bord, stol m.m.) efter besøg uanset hvor besøget har fundet sted.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

 

23. juni 2020
Flemming Nielsen
Leder af Guldborgsund Handicap

 

 

Pårørenderådsmødet 11/6

Der er kommet referat fra pårørenderådets møde den 11.06.20.

Læs det her:

Referat Pårørenderådet 11.06.20.

Pårørenderådet har desuden byttet roller, og et medlem er trådt ud. Solveig Rosendahl er ny formand.

Se rådets medlemmer her:

Pårørenderådets side

Yderligere genåbning af GH

Aflastningspladser åbner igen mandag den 15. juni.

Fra mandag den 15. juni åbner vi aflastningspladserne på Syrenvænget igen.

Vi er i direkte kontakt med de borgere, der i dag benytter aflastningspladserne. Har du spørgsmål til aflastningspladser, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation på www.handicap.nu.

 

A-huset og Specialtilbuddet åbner efter sommerferien

Efter sommerferien åbner aktivitetstilbuddene A-huset og Specialtilbuddet igen for borgere i botilbud. Indtil da vil der fortsat være aktivitet og samvær i botilbuddene.

A-huset og Specialtilbuddet åbner efter sommerferien ud fra en samlet vurdering af Socialministeriets retningslinjer, smitterisiko, indretning af aktivitetstilbuddene og tilrettelæggelsen af en forsvarlig transport.

Datoen for åbning af A-huset og Specialtilbuddet meldes ud, så snart vi ved, at vi sundhedsmæssigt er klar og har fået godkendt åbningen.

Husk at I på vores hjemmeside, www.handicap.nu, eller kommunens hjemmeside, www.guldborgsund.dk, kan holde jer orienteret om den aktuelle status i forbindelse med covid-19.

 

Besøgsgården Saxenhøj og Sundskolen skaber drømme for unge med særlige behov

Besøgsgården Saxenhøj (Guldborgsund Handicap) og SUNDskolen har siden efteråret 2019 kørt et samarbejde, hvor SUNDskolens elever som en del af deres skoleforløb arbejder på gården. De har hver uge været med til at passe gårdens mange dyr, dyrke grøntsager og vedligeholde gården.
 
Afdelingsleder på SUNDskolen Mikael Rasmussen fortæller, at baggrunden for samarbejdet var et behov blandt skolens elever for at komme ud og prøve kræfter med et arbejdsliv, der ikke kræver for mange boglige færdigheder. “Det handler om at give dem nogle andre drømme. Og det er der, vi kan få lov at bruge Besøgsgården som en slags øvebane”.
 
Samarbejdet er et rigtigt godt eksempel på en samskabelsesproces, da både elever, forældre og medarbejdere har været med til at finde gode løsninger og planlægge processen.
 
Der er flere medarbejdere på gården, der selv har et handicap. De har haft til opgave at hjælpe og vejlede eleverne, og de får dermed også prøvet kræfter med nogle nye udfordringer. De er på sin vis blevet rollemodeller for de unge. Eleverne har nemlig set, “at der altså er voksne mennesker med handicaps, som også kan have et arbejde, som de er rigtig, rigtig glade for”, fortæller Sascha Helsengren Hansen, der er leder på gården.
 
Hør og se mere i filmen nedenfor.

Ny organisering i A-huset

Den 1. januar 2020 nedlægges de eksisterende grupper  i A-huset på Københavnsvej 5.

Der kommer fremover til at være 4 grupper/værksteder.

 • Naturværkstedet
 • Musikværkstedet
 • Keramikværkstedet
 • Ungegruppen

En del af borgerne får i den forbindelse et nyt tilbud i andre rammer. Nogle enkelte borgere vil desuden have brug for at rykke deres hjemmedage. De og deres teams vil blive orienteret separat.

Gruppeleder Finn Mortensen vil kunne svare på spørgsmål vedrørende den nye organisering.

Vi håber, at alle vil tage godt imod det nye set-up. Der er blevet arbejdet intensivt og grundigt med at finde en god løsning, der kan imødekomme alle borgernes behov bedst muligt.

 

Kontakt

Finn Mortensen
Gruppeleder, A-huset (§104) og §85

Tel: +45 54732349
Mob: 45 25180546

Send e-mail