Vision & værdier

Kerneopgave


I Guldborgsund Handicap arbejder vi ud fra kommunens definition af kerneopgaven. Den er:

“at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”.

 

Værdigrundlag


1. Borgerne har et værdigt liv
2. Borgerne er trygge
3. Borgerne er en del af netværk
4. Samarbejde og åben dialog
5. Dygtige og ansvarlige medarbejdere
6. En god arbejdsplads

 

Læs vores folder om værdigrundlaget:


Guldborgsund Handicap Idé, vision og værdier (JAN 2019)