Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Guldborgsund Handicap er placeret under Center for socialområdet. Se strukturen på kommunens hjemmeside.

 

Organisationsstruktur

Guldborgsund Handicap har en overordnet leder samt 3 områder med hvert deres lederteam:

  1. Støtte i eget hjem (§ 85)
  2. Botilbud (ABL § 105/SEL § 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) samt
  3. Administration og beskyttet beskæftigelse (§ 103)

 

Se nedenstående to diagrammer over hhv. ledelsen og Handicaps forskellige afdelinger/teams.

 

 

Hent diagrammer i pdf-format:

Organisationsdiagram Guldborgsund Handicap