Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Guldborgsund Handicap er placeret under Center for socialområdet. Se strukturen på kommunens hjemmeside.

 

Organisationsstruktur

Guldborgsund Handicap har en overordnet leder samt 3 områder med hvert deres lederteam:

  1. Støtte i eget hjem (§ 85)
  2. Botilbud (ABL § 105/SEL § 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) samt
  3. Administration og beskyttet beskæftigelse (§ 103)

 

Se nedenstående to diagrammer over hhv. ledelsen og Handicaps forskellige afdelinger/teams eller download oversigten i pdf-format:

Organisationsdiagram og tilbudsoversigt Guldborgsund Handicap (AUG 2020)
Oversigt over organisationens afdelinger og tilknyttede ledere, herunder, administration, projekt og udvikling, beskyttet beskæftigelse, socialpædagogisk støtte, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over organisationens afdelinger og afdelingernes tilbud, herunder, beskyttet beskæftigelse, socialpædagogisk støtte, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud..