Faglighed og projekter

Faglighed i Guldborgsund Handicap

Der bliver lagt stor vægt på faglighed blandt medarbejdere i Guldborgsund Handicap. Vi har en stor andel uddannede socialpædagoger, og vi har desuden en række andre relevante fagligheder ansat, såsom social- og sundhedsassistenter.

Vi har ligeledes fokus på videreuddannelse blandt organisationens medarbejdere. I de seneste år har mange af organisationens medarbejdere deltaget i diplommoduler inden for neuropædagogik, generelle indlæringsvanskeligheder og kommunikation. Vi har desuden haft mindre kurser omkring forflytning, nænsom nødværge, konflikthåndtering, oligofreni-psykiatri, demens, medicin, sanseintegration, KRAP, social IT og meget mere.

2020 vil blandt andet byde på en opfølgning på medarbejdernes kompetencer inden for neuropædagogik, sorgbearbejdelse blandt mennesker med handicap og Social Færdighedstræning (SFT).

 

Nedenfor kan du læse om nogle af organisationens projekter og særlige indsatser gennem de sidste 5 år.

 

Udeliv og udehabilitering

A-huset (§104) har sat fokus på udeliv og habilitering. De er i den forbindelse blevet bevilliget anlægsmidler af kommunen til at bygge en vinterhave og etablere en “habiliteringspark” til at give husets brugere mere bevægelse, dagslys og frisk luft i hverdagen. Der skal fortsat søges penge til gennemførsel af diverse udelivsinitiativer og udvikling af pædagogisk metode i relation til udeliv.

 

Frivillighed

Projekt Vi hjælper hinanden – på tværs af handicap (finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen) løb fra den 1. august 2017 til den 31. marts 2018. Projektet bliver beskrevet i et inspirationskatalog HER og på Socialstyrelsens hjemmeside HER.

Efter projektets afslutning nedsatte flere af de frivillige deres egen forening, hvor de fortsætter det gode arbejde. De har sommeren 2019 modtaget 55.000kr. til sociale aktiviteter og bekæmpelse af ensomhed blandt mennesker med handicap.

Du kan læse mere om frivilligkorpset HER.

 

Selvledelse

Guldborgsund Handicap har valgt at arbejde mere med selvledelse i organisationen. Som en del af indsatsen gennemførte 16 medarbejdere i 2019 et diplommodul i Kommunikation og selvledelse. Fra 2020 vil der blive gennemført flere undervisningsforløb og iværksættes forskellige indsatser for at styrke medarbejdernes råderum og indblik i samarbejds- og beslutningsprocesser.

Læs mere HER.

 

E-sport

Guldborgsund Handicap opstartede et hold for E-sport den 28/3. Vi er efter sigende de første i kommunerne, der udbyder Esport som et gruppetilbud for socialt udsatte voksne, og er glade for at være ”frontløbere” på området.

Projektet er støttet af Ludvigsens Legat samt byrådet ved borgmester John Brædder.

 

Social IT

Der bliver anvendt forskellige former for digitale værktøjer i arbejdet i Guldborgsund Handicap. Der arbejdes for eksempel med sociale fortællinger på tablets og forskellige former for læringsapps. Det bliver også brugt til sjovere og mere sociale former for motion (fx Pokemon Go).

Der er gennem tiden blevet afholdt forskellige IT arrangementer, hvor der er delt viden og afprøvet teknologier hos både borgere og medarbejdere. Der er blandt andet arbejdet med kommunikations-apps som Chatable, struktur-apps som Mobilize me, apps til sociale historier som Bookcreator og apps til vejledning ved sociale situationer og arbejdsgange som Autismate.

 

Indsats i relation til støttet beskæftigelse

Guldborgsund Handicap har utroligt gode erfaringer med at hjælpe borgere med handicap i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Læs mere om vores indsatser på området HER.

 

Galleri