Selvledelse

Guldborgsund Handicap arbejder med selvledelse som en metode til at skabe større handlekraft og bedre beslutningsprocesser i organisationen.

Som en del af indsatsen er der gennemført et diplommodul i Kommunikation og selvledelse. Undertitlen er “Kommunikation som redskab til at styrke selvledelse og styrke pædagogisk praksis med fokus på kerneopgaven”. Der er desuden afholdt to temadage med gruppeledere og diplommodulets deltagere.

Kursusudvalget arbejder på et nyt kursusforløb i selvledelse. Det forventes at blive udbudt i 2020.