SFT i Guldborgsund Handicap

På socialområdet i Guldborgsund Kommune er der af to omgange uddannet i alt 12 SFT-gruppetrænere fordelt på Forsorgshjemmet, Socialpsykiatrien og Handicap.

På billedet ovenfor ses det senest uddannede hold gruppetrænere. Handicaps gruppetrænere Katja og Maria ses længst til højre.

Målgruppe

Social færdighedstræning er primært udviklet til mennesker med diagnosen skizofreni, men er siden hen blevet udvidet til mennesker med andre psykiske lidelser såsom svær angst, bipolar lidelse, mv. I Guldborgsund Handicap har vi med succes tilpasset metoden til mennesker med kognitive handicap.

 

Metode

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Metoden støtter dermed borgeren i at (re)integreres i samfundslivet ved at øge den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder.

Social færdighedstræning er et undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem – og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil. I social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og at opdage tidlige tegn på en psykose. Social færdighedstræning kan være et individuelt tilbud eller et gruppetilbud (eller både og).

 

Læs mere

Du kan finde information om SFT på Socialstyrelsens hjemmeside:

Socialstyrelsens side om SFT

 

Dernæst er der udviklet følgende materiale:

Manual-SFT-2018
Arbejdsbog (fuld version)
Om sft (kap. 12) Fohlmann
Metode og implementeringsguide SFT