Regler for deltagelse i kurser

Tilmelding

Tilmelding sker på hjemmesiden i tilmeldingsfunktionen under hver enkelt kursusbeskrivelse.

Tidsfristen er som udgangspunkt 5 uger før kursets afholdelse, men tilmeldingen forbliver åben, hvis der er ledige pladser.

Tildeling af pladser

Gruppelederne fordeler pladserne blandt de tilmeldte til de åbne kurser. Ved flere tilmeldinger end pladser prioriteres der i forhold til den enkelte ansøgning og under hensyntagen til de enkelte teams og medarbejdere. Der er som oftest plads til alle på kurserne.

Husk at afklare med din leder eller dit team, om du har mulighed for at være fraværende i forbindelse med dit kursus.

Løn og vikardækning

Som medarbejder får du løn for de timer, du deltager i et kursus eller en temadag, dog max 7,4 time. Hvis kurset varer fra kl. 9 til kl. 15 får du således løn for 6 timer. Deltager du i et kursus af 8 timers varighed, får du løn for 7,4 timers arbejde. Transport til kurset indgår ikke i opgørelsen af kursets varighed, men sker for egen regning.

Udgifter til vikardækning i forbindelse med medarbejderes deltagelse i kurser dækkes af medarbejderens eget team.