Regler for deltagelse i kurser

Tilmelding

Tilmelding sker på hjemmesiden ved at klikke sig ind på det enkelte kursus under fanen “Kurser” eller i kalenderen.

Tidsfristen er som udgangspunkt 5 uger før kursets afholdelse, men tilmeldingen forbliver åben, hvis der er ledige pladser.

Tildeling af pladser

Gruppelederne fordeler pladserne blandt de tilmeldte til de åbne kurser. Ved flere tilmeldinger end pladser prioriteres der i forhold til den enkelte ansøgning og under hensyntagen til de enkelte teams og medarbejdere. Der er som oftest plads til alle på kurserne.

Husk at afklare med din leder eller dit team, om du har mulighed for at være fraværende i forbindelse med dit kursus.

Løn og arbejdstid under kurser

Som medarbejder får du løn i forbindelse med deltagelse i kurser (med mindre andet er aftalt).

  • Du kan maksimalt få løn for det antal timer, kurset eller temadagen varer. Ved deltagelse i et kursus på 6 timer kan du maksimalt få løn for 6 timer, også selvom din egentlige arbejdstid den gældende dag er højere.
  • Du kan maksimalt få udbetalt løn for 7,4 timer. Det vil sige, at du kun kan få løn for 7,4 timer, selvom kurset eller temadagen varer 8 timer.
  • Du kan aldrig få registreret et højere timetal end din egentlige arbejdstid, den dag kurset finder sted. Hvis din egentlige arbejdstid den gældende dag er på 5 timer, kan du således kun få løn for 5 timer, selvom kurset varer 6 timer. Varer kurset 4 timer, får du dog kun løn for 4 timer (se første punkt).
  • Transporttid skal ikke medregnes i medarbejderens tidsforbrug. Det er kun selve kursets længde, der afgør medarbejderens arbejdstid. Transport til kursusstedet er medarbejderens egen transporttid.

Time og dagpenge i forbindelse med kurser

Du har desuden ret til time og dagpenge, hvis du skal rejse i forbindelse med dit kursus/din uddannelse. Du har dog kun ret til time- og dagpenge, hvis du skal overnatte og er væk mindst 24 timer.

Hvis du er af sted mindre end 24 timer, får du refunderet de rimelige merudgifter til måltider og lignende, der er besluttet af kommunen, regionen eller staten. Du skal huske at gemme regninger og bonner på dine udgifter.

Læs mere på GUFI.

Arbejdsskader under kurser

Kommer du til skade på et kursus i arbejdsøjemed, er du dækket af arbejdsskadesikringsloven, hvis følgende punkter er opfyldt:

  • Din arbejdsgiver har besluttet, at du skal på kursus eller anden uddannelse for at dygtiggøre dig
  • Din arbejdsgiver betaler kurset
  • Du får løn under kurset

Dette gælder også, hvis der er tale om et kursus over flere dage, hvor du eksempelvis skal overnatte. Her vil du som udgangspunkt være dækket under hele dit ophold.

Hvis kurset alene er for at forbedre medarbejderens løn og avancementsmuligheder, er man ikke dækket under kurset (region syddanmark).

Vikardækning ved fravær i forbindelse med kurser

Udgifter til vikardækning i forbindelse med medarbejderes deltagelse i kurser dækkes af medarbejderens eget team.