Specialtilbuddet ASF

Specialtilbuddet ASF ligger i Sakskøbing i tilknytning til gården Saxenhøj,

Målgruppen er borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og lignende problematikker, som vil profitere af en særlig specialpædagogisk planlægning. Borgerne kan udover ASF have andre handicap eller udviklingsforstyrrelser som fx OCD, Tourette syndrom og ADHD. Generelt er der vanskeligheder inden for tre områder; forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil.

ASF-tilbuddet er målrettet en mindre gruppe borgere, som ikke trives i store og/eller blandede miljøer.

Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj, lægger vægt på at give borgerne en tryg ramme i hverdagen. Tilbuddet skaber en genkendelig daglig struktur for brugerne, og de fysiske rammer er indrettet, så de tager hensyn til brugernes særlige behov.