Ungegruppe 2

Tilbuddet er ud over de fælles mål i A-huset, baseret på at vægte elementerne i ungekulturen.

Oplevelser med kreative og musiske indhold, spontanitet og fællesskab.

Aktiviteter, som understøtter og udvikler de kropslige sanser, fx motion, massage og afspænding. Samt aktiviteter, som er udviklende for det kommunikative.

Vores tilgang til aktiviteterne er baseret på en blanding af individualitet, borgernes ønsker og behov.

Ligeledes vægtes de demokratiske og gruppeorienterede aktiviteter og processer.