Medarbejderportal

… NYT OM CORONAVIRUS-SITUATIONEN FOR MEDARBEJDERE I GULDBORGSUND HANDICAP

Læs alle indslag om COVID-19’s konsekvenser for medarbejdere i Guldborgsund Handicap på denne side.

Nyhedsbrev

Se nyhedsbreve længere nede på siden.


Status på corona-situation i GH

Fra Flemming Nielsen, 8. april kl 14

Kære alle sammen

Vi har nu fået udmelding fra Mette Frederiksen om at begynde en kontrolleret genåbning af Danmark.

Det sker på baggrund af, at de frygtede scenarier fra især Italien og Spanien heldigvis ikke ser ud til at ske i Danmark. Sundhedsvæsnet er for nuværende ikke blevet lagt ned. Det fordrer dog, at vi stadig overholder de udmeldte retningslinjer om hygiejne og holde afstand.

Vi starter med de små i daginstitutioner, skoler m.m. Det blev ikke vores område, hvilket nok også de fleste havde forventet.

Vi står derfor over for en fortsættelse af vores nødberedskab, som jeg tænker har vist sin værdi. Der er således ikke konstateret borgere eller medarbejdere for nuværende med corona-smitte.

Om dette kan fortsætte kan kun tiden vise – vi krydser fingre.

Vi er meget opmærksomme i ledergruppen på, om vi skal ændre eller justere i nødberedskabet, og især på botilbudsområdet har man oplevet nogle mindre justeringer løbende, når det er vurderet nødvendigt.

Vi er på lige fod med resten af organisationen i GBS blevet bedt af kommunens krisestab om at udarbejde deciderede genåbningsplaner, som efter Påske vil blive vurderet.

Vi er således klar med flere opblødende tiltag, såfremt vi bliver bedt herom.

Som i nok alle er opmærksomme på, er det en meget skarp vægtning mellem det at gå mod mere normale tilstande, og risikoen for, at der kommer smitte ind hos vores borgere. Det er ikke en let øvelse, og vi følger derfor anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen m.fl. meget nøje og går langsomt frem.

Vi går nu mod Påske – en højtid, som mange har gode traditioner for at holde sammen med familie og venner. I år bliver noget andet, ligesom corona har rykket ved meget af det vi plejer…..

Jeg vil takke jer for jeres store indsats indtil nu og ønske jer alle en god Påske.


Læs tidligere beskeder vedr. corona-situationen i GH HER

Læs nyhedsbreve