Vold, skader & magtanvendelse

Magtanvendelse (Anmeldelse, skemaer)

Find vejledning og samtlige skemaer på socialstyrelsens hjemmeside.

 

Arbejdsskade

Find vejledning, anmeldelsesskema og information om efterbehandling nedenfor.

Arbejdsskader Procedurebeskrivelse

Indberetning_af_arbejdsskade (red. 2018)

 

Politianmeldelse af vold mod personale

Retningslinjer for politianmeldelse af vold mod personale (April 2018)
Indberetning af vold blanket.xls

 

FaB

Ved pludseligt opståede hændelser skal medarbejdere følge principperne i FaB-metoden og hurtigst muligt kontakte en FaB uddannet medarbejder.

Nedenfor finder du en folder om FaB-metoden samt vores egen FaB-plakat til udfyldning med navne på hver arbejdsplads.

Folder om FaB-metoden
Bilag 9 Plakat FaB (Til udfyldning)