Ressourcekatalog

Her følger en liste over ressourcepersoner i organisationen. Hvis du hurtigt vil finde frem til rette person kan du lave en søgning: Tryk “Ctrl+F” og skriv et stikord i søgefeltet.

Tilføjelser og rettelser kan sendes til Laura (se kontaktinfo til højre).

 

Tillidsrepræsentanter (TR)


Navn Telefon Mail
Jannik Jensen (SL) 2518 0243 dono@guldborgsund.dk
Maria Boline Boesen (SL) 2518 0502 mbl@guldborgsund.dk
Sanne Andersen (3F) 2518 0467 sman@guldborgsund.dk
Lene Dalby (3F) 2518 0481 leda@guldborgsund.dk

Råd, udvalg og grupper


Råd/udvalg/gruppe

Beskrivelse

Lokalt MED-udvalg

Formand Flemming Nielsen (leder af Guldborgsund Handicap)

2518 0523/
fni@guldborgsund.dk

Næstformand Maria Boline Boesen (TR SL)

2518 0502/
mbl@guldborgsund.dk

 

MED er den samarbejdsform, som kommuner og regioner har valgt at udøve. Samarbejdet foregår i MED-udvalget, der er sammensat af repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

I MED-udvalget kan de ansatte:

  • Få informationer om arbejdspladsen
  • Være medbestemmende i forhold til arbejds- og personaleforhold
  • Øve medindflydelse på beslutningsprocesserne

Du kan læse mere om MED-udvalget på: http://www.handicap.nu/medarbejder/medarbejder/udvalg-og-tillidshverv/med-udvalg.

Borgersikkerheds-repræsentanter (BSR)

Maria Lynggaard
maly@guldborgsund.dk

Pia Andersen
25180499/
piand@guldborgsund.dk

 

Borgersikkerhedsrepræsentanterne varetager opfølgning og vejledning i forhold til UTH (utilsigtede hændelser).

Arbejdsmiljøudvalget

Flemming Nielsen, leder af Guldborgsund Handicap
2518 0523/fni

Betina W. Jensen § 85
2518 0480/ bewj

Käthe Jakobsen § 104
2518 0237 / katj

Jørgen Wandrup § 103
2518 1742 / jwa

Pernille Benedikte Kristiansen § 85
2518 0536 / pbk

Vakant AMR

Arbejdsmiljøgruppen arbejder for at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på arbejdspladsen. Det gælder fx planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på gruppens område, såsom ændring i arbejdets organisering, anskaffelse af maskiner og tekniske hjælpemidler, og indkøb af stoffer og materialer.

Arbejdsmiljøgruppen skal desuden sørge for, at de ansatte bliver orienteret om de bestemmelser om arbejdsmiljø, der gælder for deres arbejde.

 

 

 

 

Praktikvejledere

Helle Hansen, Kohaven
2518 0476/ heso

Maria Tomczyk, Nykøbing
2518 0493/ mht

Tina G. Pedersen, Bryggen st
2518 2347/ tgpe

Elisabeth Petersen, Kohaven
2518 0510/ ejtp

Renata Cosic, A-huset
2518 0235/ rco

Jannik Jensen, A-huset
2518 0243/ janje

Som vejledere har vi kompetencer i at vejlede, støtte og inspirere praktikvejledere som står over for udfordringer/problemer som vejledere i de enkelte teams.

Derudover vil vi tilrettelægge fælles vejledningsdage for de studerende og deres vejledere.

 

BIKVA-model

(Brugerinddragelse I KVAlitets-vurdering)

Susanne H. B (Grønsund)
2518 0469/sula

Katja Dyhr (SKT)
2518 0472/kajha

Dette netværk kan bidrage med evalueringer med afsæt i BIKVA-modellen.

Formålet med modellen er:

  • at inddrage borgerne i evaluering af aktiviteter og serviceydelser, som vedrører deres egen hverdag
  • at give input til justering af ydelser
  • at udfordre rutiner og tankemåder samt inspirere medarbejdere og beslutningstagere til refleksion.

Tegn til tale (TTT)

Christina Nielsen (Multigruppen, A-huset)
2518 0238/chrni

Tegn til tale handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er (i modsætning til i tegnsprog) velkendte og forstås også internationalt af de fleste. Tegn til tale adskiller sig fra kropssprog ved primært at være centreret omkring hænderne og ved at være mere standardiseret og universel.

Tegn til tale kan være et hjælpemiddel for mange forskellige mennesker uden talesprog eller med et svært forståeligt talesprog.

F.R.A.U.

Karin Kjær Nielsen (Kohaven)
2518 0482/kkni

Nicolai Twile Lorentzen (Grønsund)
2518 0265/nilo

F.R.A.U. er et ”arbejdsredskab”, som kan bruges til at belyse og skabe større sammenhæng mellem de visiterede opgaver og de tilførte ressourcer. På den måde undgår man, at medarbejderen føler sig belastet og stresset af at arbejde inden for ”rammen”.

I al sin enkelthed handler det om at prioritere de enkelte opgaver, der udføres ude hos borgerne, således at deres behov dækkes ud fra det, de er visiteret til.

Seksualvejledere

Seksualvejlederne kan tilbyde vejledning og viden inden for følgende områder:

· Faglige og etiske diskussioner: Hvorfor er det vigtigt, at vi forholder os til borgerens seksualitet, hvordan taler vi om seksualitet, og hvornår er det mit ansvar?

· Redskaber til dialog, aktiv lytning

· DIS (Dialogbaseret Implementering af Seksualitet)

· Hjælpemidler

· Råd og vejledning i konkrete dilemmaer

· Introduktion til Socialstyrelsens vejledning ” Seksualitet på dagsordenen”.

Læs mere her på hjemmesiden:
www.handicap.nu/seksualvejledning

 

 

Forflytningsvejledere

Helle L. Kirdoff
(Parkvej)
54 44 31 05/ hlki

Anette Bille (Syrenvænget)
25 18 05 26/ aneb

Bettina Danielsen (Nabohuset)
25 18 09 96/bed

Forflytningsvejlederne kan kontaktes, hvis man som medarbejder har brug for vejledning omkring hjælpemidler og forflytninger eller har spørgsmål til, hvor man kan få udleveret hjælpemidler. De afholder også kurser (se s. 27).

Vejlederne er i stand til at forflytte borgeren på en forebyggende måde – og i stand til at vejlede kollegaer i at anvende hjælpemidler og teknikker så optimalt som muligt.

Der vil blive uddannet flere vejledere i løbet af 2018.

 

Pædagogisk klovn

Karina Romme
Kristiansen, § 104
Nykøbing
25180235/karkr

En pædagogisk klovn er specialiseret inden for handicapområdet.

Den pædagogiske klovn er uddannet til at arbejde med sansemotoriske aktiviteter og skabe intense, oplevelsesrige møder på deltagerens præmisser.

Biblioteksansvarlige

Renata Cosic
rco@guldborgsund.dk

Karina Romme Kristiansen
karkr@guldborgsund.dk

Renata Cosic og Karina Romme har haft ansvar for biblioteket siden starten af 2016. De opdaterer løbende boglisten, tager imod de bøger, som medarbejdere ikke længere vil have på hylderne derhjemme, holder øje med spændende faglitteratur og tjekker op på, om bøgerne har fundet vej til hylderne igen efter låneperioden. De tager imod gode forslag på nye og/eller spændende titler, som I synes jeres kollegaer skal fingrene i.

Find samtlige titler på s-drevet: S:\Handicap\Bibliotek Handicap.

Eksterne ressourcer


Område

Kontakt

Sygeplejen generelt

Team Nord, Fjordbakken 79, Nykøbing F.
Vagttelefon 2518 1150
Team Sydvest, Vendsysselvej 45, Nykøbing F.
Vagttelefon 2518 1401

Akutsygeplejerske

Telefon 2518 1150

Sårsygeplejerske Else Sverke

 

Telefon 2518 2385

Hygiejnesygeplejerske Marlene Lundemand

 

Telefon 2518 0635

Diabetessygeplejerske Christina Schjøtt

Telefon 2518 2457

Center for afhængighed (CFA)

 

Telefon 54 73 24 50 (Mandag til fredag)

Arbejdsmiljø-konsulent Engelien Kuiper

Telefon 5473 1190/2518 0075

Rehabilitering Fysioterapeut Anne Roskilde Ebbe

Telefon 2518 0568

Hjælpemidler (Hjælpemiddeldepotet)

Telefon 54 73 23 60

Baagøesgade 17, 4800 Nykøbing F.
Zealand Care hjælpemidler, 54 77 00 09
Neergaardsvej 13, 4800 NYKØBING F.