Aktivitet & samvær

Tilbud om aktivitet og samvær i Guldborgsund Handicap

Aktivitets- og Samværstilbud er til de borgere, der ønsker et dagtilbud med kreative, sociale og kulturelle aktiviteter.

Guldborgsund Handicap har cirka 60 pladser fordelt på to tilbud, et i Nykøbing F (A-huset) og et i Sakskøbing (Specialtilbuddet).

Brugerne i A-huset er delt op i grupper. Som udgangspunkt er grupperne opdelt ud fra alder, handicap og funktionsniveau.

Brugerne på specialtilbuddet har særlige behov og personalenormeringen er højere end i A-huset. Her er det fx muligt at være afskærmet for andre brugere, hvis der er behov for dette.

 

Om aktivitets- og samværstilbud i Guldborgsund Handicap 

Personalet i vores to tilbud planlægger aktiviteterne med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde borgernes kompetencer inden for en lang række områder, eksempelvis motoriske, sociale og kommunikative færdigheder.

Borgernes ønsker indgår som en vigtig del i planlægningen af de forskellige aktiviteter. Personalet tager i planlægningen højde for borgernes ønske om kendte strukturer og viden om de ting, der skal foregå.

Læs mere om vores §104-tilbud nedenfor.

 

A-huset

A-huset har 4 værksteder, der hver har op til 22 brugere.

  • Ungegruppen
  • Musikværkstedet
  • Naturværkstedet
  • Keramikværkstedet

 

Specialtilbuddet


Specialtilbuddet ASF ligger i Sakskøbing i tilknytning til gården Saxenhøj,

Målgruppen er borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og lignende problematikker, som vil profitere af en særlig specialpædagogisk planlægning. Borgerne kan udover ASF have andre handicap eller udviklingsforstyrrelser som fx OCD, Tourette syndrom og ADHD. Generelt er der vanskeligheder inden for tre områder; forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil.

ASF-tilbuddet er målrettet en mindre gruppe borgere, som ikke trives i store og/eller blandede miljøer.

Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj, lægger vægt på at give borgerne en tryg ramme i hverdagen. Tilbuddet skaber en genkendelig daglig struktur for brugerne, og de fysiske rammer er indrettet, så de tager hensyn til brugernes særlige behov.

Ledelse

Til højre kan du finde kontaktoplysninger på ledelsen for tilbud om aktivitet og samvær.

 

Galleri – A-huset