Køkken og kantine

Køkken og kantinearbejde er placeret på Sophieskolen, Hammerlodden og Københavnsvej 5 i Nykøbing F.

I kantinen på Hammerlodden er borgerne med til at producere varm og kold mad og deltager aktivt i alle processerne i denne produktion.

På vores beskæftigelsestilbud på Københavnsvej 5 i Nykøbing F. findes en frokostkantine. I kantinen er borgerne beskæftiget med at modtage og anrette maden, som bliver leveret – der foregår ikke produktion.

I kantinen på Sophieskolen i Nykøbing F. er et antal borgere beskæftiget med madproduktion. Maden produceres både til skolens kantine og til levering ud af huset, f.eks. til SOSU-skolen og private virksomheder.

 

Billeder fra Sophieskolen