Botilbud

Guldborgsund Handicap råder over 85 døgnpladser for voksne med nedsat funktionsevne.

Pladserne består af 85 lejligheder (ABL §105/SEL §85) fordelt på fire botilbud.

Alle botilbuddene er bygget i perioden 2003 til 2007 som klyngebyggerier med klynger af seks eller færre boligenheder. Boligerne er lyse, moderne og har nogle attraktive udendørsarealer. Selve boligerne er rummelige toværelseslejligheder med eget bad, tekøkken og i mange tilfælde egen terrasse. Herudover er der fælles køkken og opholdsrum.

Vi har produceret en lille film om botilbuddene, præsenteret af den forhenværende leder af Guldborgsund Handicap, Jørgen Svendsen. Se den her.

Du kan finde mere information om de enkelte botilbud nedenfor.

 

De 4 BOTILBUD


  

  

 

Målgruppe
Målgruppen for vores botilbud er unge og voksne med varig nedsat funktionsevne, der har behov for en socialpædagogisk kompenserende indsats.

 

Værdigrundlag
Botilbuddene arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, som er helhedsorienteret og humanistisk. Værdigrundlaget giver mulighed for at have en systemisk tilgang i det pædagogiske arbejde og i vores interne og externe samarbejde.

 

Faglighed og metoder
Botilbuddene arbejder ud fra en systemisk inspireret tilgang baseret på en åbenhed over for mangfoldighed. Dette udmøntes i praksis bl.a. ved at arbejde værdibaseret med ansvar uddelegeret til de mennesker, der skal træffe beslutninger i dagligdagen. Formålet er at udbygge den socialpædagogiske kompenserende støtte og vejledning i forhold til denne gruppe borgere. For at understøtte borgeren bedst muligt tager støtten udgangspunkt i borgernes individuelle funktionsniveau og behov.

I 2015 gennemførte størstedelen af medarbejdere på døgnområdet et diplommodul i neuropædagogik og -psykologi.

Den socialpædagogiske indsats gør det muligt for borgerne (uanset funktionsniveau) at leve et værdigt liv i egen bolig med mulighed at dyrke fritidsaktiviteter og pleje sociale relationer.

Der udarbejdes individuelle pædagogiske planer, som tilrettelægges for den enkelte borger med henblik på at vedligeholde og videreudvikle dennes færdigheder.

 

Kontakt
Ved spørgsmål vedrørende et bestemt tilbud kontaktes en gruppeleder (find kontaktinformation i højre side).