Parkvej1

Parkvej 35 set fra vejen. Foran bygningen stort et stort træ uden blade.