Socialpædagogisk støtte

Støttekorpset

Støttekorpset består af seks personaleteam, der yder en kompenserende indsats efter § 85 i forhold til borgere med behov for socialpædagogisk støtte i Guldborgsund Kommune. Geografisk har støttekorpset personalebaser på de tidligere rådhuse i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted. I Nykøbing F. er der personalebase på Thorsensvej. Her holder Støttekontakt-teamet (SKT) også til.

Støttekorpset beskæftiger sig med mangesidige opgaver inden for det sociale område. Udviklingshæmmede er det primære område, men også sent udviklede, sent hjerneskadede, borgere med dobbeltdiagnoser og borgere i den grå zone med psykiatriske problemstillinger samt opgaver i forhold til fysisk handicappede.

Visitation

Borgerne visiteres til tilbuddet via:

Forvisitering
Visitation og kvalitetssikring
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Tel: 54732161 / 54732161 (man-fre 08.00-11.30)
Mail: forvisitering@guldborgsund.dk

Metode

Støttepædagogkorpsets arbejde bygger grundlæggende på Handicapområde Guldborgsunds ide- og værdigrundlag. Retningslinjer udarbejdet af MED-udvalget for Handicapområde Guldborgsund er også gældende for støttekorpsene.

Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og i de forhold, der gør at kommunerne har bevilliget individuelle støttetimer. Den socialpædagogiske støtte bygger på begrebet ”hjælp til selvhjælp”. Der arbejdes, som udgangspunkt, med “det hele menneske”, og der ydes vejledning i forhold til borgerens liv som helhed, og i forhold til det netværk, de er en del af. Borgerne får generelle tilbud om forskellige socialiseringsaktiviteter, netværksbygning, praktisk hjælp, mv.
Den socialpædagogiske støtte gives i borgerens eget hjem, i støtte-kontaktcentret og i lokalsamfundet. Støtten gives både individuelt og i grupper. I det omfang det er relevant, samarbejdes der med eksisterende fritidsklubber, misbrugsteam, pårørende og arbejdspladser.

Handleplaner

Med afsæt i serviceloven og de kommunalt godkendte kvalitetsstandarder udarbejdes (i samarbejde med borgeren) en årlig handleplan, der beskriver borgerens primære mål og kerneydelser. Handleplanen drøftes på et årligt evalueringsmøde og danner grundlag for den enkeltes tildeling af støttetimer.

De områder, der bl.a. kan beskrives, er:

 • Træning i praktiske færdigheder
 • Struktur på livet og hverdagen
 • Socialisering
 • Netværk og familiekontakt
 • Arbejde
 • Fritid
 • Seksualitet
 • Hygiejne
 • Økonomi
 • Skolegang/uddannelse
 • Misbrugsproblematikker
 • Boligforhold
 • Vejledning og hjælp i forhold til at skabe kontakt til diverse myndigheder